Aktuell information om covid-19

Här har vi samlat aktuella sidor, nyheter och länkar för att du enkelt ska hitta aktuell och korrekt information.

Följ rekommendationer

Tranemo kommun följer de nationella rekommendationerna från bland annat Folkhälsomyndigheten.  Det är viktigt att vi alla, var och en, följer de råd som vi får från myndigheterna. Kommunen har aktiverat en krisstab med anledning av coronaviruset. Staben har täta möten och avstämningar och vi följer aktivt händelseutvecklingen.

Aktuellt

14 oktober

Förskolor, skolor och gymnasium

Smittskydd Västra Götaland har på sin webbplats information om hur eventuella fall inom förskola och  skola ska eller kan hanteras.

8 oktober

För dig som är 70 år och äldre, eller tillhör en annan riskgrupp, är det extra viktigt att du begränsar dina nära kontakter och håller fysiskt avstånd till människor du inte bor med. Det är särskilt viktigt inomhus.

25 september

Information om vad som gäller vid besök på våra vård- och omsorgsboenden.

22 september

Flera lärare har under början av höstterminen varit hemma med mildare förkylningssymtom. I normala fall hade de varit på skolan. Då Tranemo Gymnasieskola inte använder sig av externa vikarier utan löser allt internt har det varit svårt att täcka upp för alla lektionsbortfall.  Nu möjliggör krisledningsnämnden genom beslut att Tranemo Gymnasieskola får genomföra viss undervisning på distans. Rektor beslutar när detta är lämpligt och huvudregeln är att undervisningen sker i skolans lokaler.

15 september

Nuläget i omsorgssektionen när det gäller covid-19

4 september

Vi ser en ökning av antalet smittade brukare och anhöriga – följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

28 augusti

Krisledningsnämnden har tagit beslut om att ge möjlighet för förvaltningen att planera in extra turer för skolskjutsarna, detta för att minska trängsel och risken för smittspridning. Från och med måndag 31 augusti förstärks tre skolskjutsturer.

21 augusti

Besöksförbudet på våra vård- och omsorgsboenden förlängs av regeringen till och med den 30 september. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utreda vad som ska gälla därefter.

11 augusti – Snart dags för skolstart

  • 19 augusti börjar grundskolan och åk 1 gymnasiet
  • 20 augusti börjar åk 2, 3 gymnasiet

Skolorna är öppna som vanligt, vi följer Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning så mycket som möjligt.

 

2 juliRapportera om du upplever trängsel vid aktiviteter eller platser –
Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Här vill Länsstyrelsen ha kommunernas hjälp med observationer och vi behöver ha din hjälp. Om du ser eller upplever platser där rekommendationerna som finns inte följs är det bra om du dels talar om det för de som är ansvariga för verksamheten men också rapporterar det till kommunen. Det går bra att skicka e-post till kommun@tranemo.se

Sverige och omvärlden befinner sig i en mycket svår situation med anledning av den pandemi som pågår. Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter och allmänna råd om vårt gemensamma ansvar att förhindra smitta av covid-19. Enligt föreskriften ska alla verksamheter i Sverige vidta lämpliga åtgärder för att undvika att smittan sprids. Enligt Folkhälsomyndigheten är avståndet mellan personer och tiden de fysiskt vistas nära varandra avgörande faktorer för smittspridningen.

1 juli Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

23 juni Vi har nu ordnat med säkra mötesplatser, från och med torsdag den 25 juni kan du återigen besöka närstående som bor på Hjälmå och Glimringe och från och med lördag 27 juni går det även bra att besöka närstående på Gudarpsgården. Så här går det till vid besök på de säkra mötesplatserna.

10 juni Nytt beslut om besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboenden har fattats, det är tills vidare besöksförbud även utomhus. Det finns ett fåtal bekräftade fall av covid-19 på våra boenden och vi skärper restriktionerna ytterligare genom det utökade besöksförbudet. Säkra mötesplatser ska vara på plats inom en snar framtid. Vi följer vårdhygiens riktlinjer och instruktioner. Provtagning görs på både personal och boende.

10 juni Information om provtagning – Västra Götalandsregionen informerar

4 juni Coronaanpassade sommarlovsbusskort till ungdomar.

2 juni Telefonlinje om corona på flera språk.

2 juni Krisinformation.se har information om ”Sommaren under covid-19”

Även privata utförare av vård och omsorg har rätt att testa sin personal för covid-19.

Ställ frågor om coronasituationen i Tranemo. Onsdag 3 juni kl 13.00 kör Tranemo kommun en livesändning på Facebook där du har möjlighet att ställa frågor till personer från kommunens olika sektioner.

20 maj – Leda i kris. Som ledare har du en nyckelroll när en kris inträffar. För att klara utmaningar under coronapandemin behöver du som ledare vara extra medveten om vikten av att kommunicera och informera samt att lyssna in eventuella behov och oro. Som ledare behöver du också vara lugn, sprida trygghet och visa att du har kontroll. Samtidigt behöver du visa att du tar situationen på allvar – då bygger du tillit. Nytt avsnitt ”Hantera oro och kris” med länk till Sunt arbetsliv.

20 maj Det finns stöd att få för dig som är kulturaktör. Läs mer här

13 maj – Förebyggande smittskyddsarbete På Tranängskolan flyttar vi runt en del för att minska risken för smittspridning. Alla elever samt personal tillhörande Gult arbetslag, Tranängskolan 7–9 kommer från och med torsdag 14 maj och resten av terminen att ha sin ordinarie arbetsplats och undervisning på Tranemo gymnasieskola. Luncherna kommer att serveras i Tranemo gymnasieskolas matsal, Medborgarhuset. Undervisning i specialsalar samt i språkval kommer dock fortsatt att bedrivas på Tranängskolan.

Tranängskolan F-6 äter två-tre klasser varje dag lunch i Medborgarhuset. I matsalen och Medborgarhuset sitter eleverna på varannan plats för att hålla avstånd. Fyra klasser på F-3 äter i sina klassrum.

Skolavslutning 2020, information om hur skolavslutningar och student ska ske kommer vecka 21.

4 maj Film om hur du kan hantera oro och stress under pandemin.

30 april Stöd för dig som känner oro – Psykisk hälsa i kristid

30 april Särskilda regler gäller för så kallad tillfällig vistelse.

24 april Från den 23 mars har 15-timmarverksamheten inom förskolan varit stängd. Från och med den 4 maj är 15-timmarsbarnen välkomna att vara med på utevistelsen tillsammans med vårdnadshavare. Vårdnadshavare kontaktar respektive förskola/avdelning för att få information om hur detta är organiserat på förskolan. Under vistelsen på förskolan gäller föräldraansvar.

22 april – Stödlinje till familj, barn och vuxna

21 april Gymnasieelever erbjuds restaurangluncher under tiden med distansundervisning.

16 april Det är bra om företagare identifierar vilka anställda som har samhällsviktiga arbeten.

15 april Vigselsällskapen vid borgerlig vigsel begränsas till maximalt tio personer. Vigsel kan ske i kommunhuset eller utomhus.

6 april Bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet räknas i minst 2019 års nivåer.

6 april – Vi behöver dig – främst inom omsorg men även inom andra verksamheter, anmäl ditt intresse

27 mars – Nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten – Håll avstånd och ta personligt ansvar man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas som fester, bröllop och andra tillställningar. Det är också viktigt att människor håller avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera.

Kommunstyrelsens sammanträden är stängda för allmänheten tills vidare.

Nya rutiner för bokning av resor med färdtjänst under helger.

Hjälp med matinköp för dig i riskgrupp eller 70+

Alla med luftvägssymtom, även milda, ska begränsa sina sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och privat. För att skydda de mest utsatta från att bli smittade uppmanas personer över 70 år, eller tillhör en annan riskgrupp, att begränsa sina nära kontakter och hålla fysiskt avstånd till människor som de inte bor med. Det är särskilt viktigt inomhus.

Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga.

Uppdaterad och säkerställd information

Förhindra ryktesspridning – var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information. Säkerställda källor är de länkar till myndigheter som vi delar här ovan.

Vad händer hos oss i Tranemo kommun?

Bio Tranan

Uppdaterad 20 mars

Vårsäsongen på bio Tranan avslutades fredag 20 mars. Utbudet av filmer är just nu mycket begränsat och biosäsongen i Tranemo blev fyra veckor kortare än planerat.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna är öppna som vanligt men kan komma att stängas med kort varsel så följ uppdateringar på facebook ”ung i tranemo” och anslag som sätts upp på fritidsgårdarna.

Färdtjänst

Uppdaterad 25 maj

Inför storhelger och sommarperioder förlängs handläggningstiden för ansökningar om tillstånd för riksfärdtjänst. För nödvändiga resor som du vill göra med riksfärdtjänst under perioden 13 juli-16 augusti önskar vi att din ansökan inkommer i mycket god tid, gärna ca 4 veckor innan din planerade avresedag.

För bokning av färdtjänstresor under lördagar och söndagar behöver du ringa och boka din färdtjänstresa senast kl 12:00 på fredagen.

Företag

Uppdaterad 16 april

Här kan du som företagare ta del av aktuell information.

Vårt krispaket till det lokala näringslivet

Förskolor och skolor

Uppdaterad 5 oktober.

Informationsbrev

Friska barn och elever går till förskolan och skolan. Sjuka barn och elever stannar hemma för att minska risken för smittspridning.

Matsedel för skola, förskola och äldreomsorg kan behöva justeras, vi ber om överseende för att förändringar kan ske. Vi ser i nuläget ingen påverkan på kommunens livsmedelsleveranser men samtidigt flaggar vår leverantör för att förändrad tillgång och efterfrågan kan innebära ett avsmalnat sortiment.

För dig som är 70 år och äldre

Du som är 70 år eller äldre tillhör en riskgrupp för covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du  begränsar dina nära kontakter och stannar hemma så mycket som möjligt under en tid framöver. Det är mycket viktigt att du skyddar dig själv och andra från att smittas. Då hjälper du även sjukvården som är högt belastad.

Känner du dig orolig?

Det är vanligt att känna oro, osäkerhet och ensamhet i en situation då man behöver hålla sig från andra människor. Det du kan göra för att det ska kännas bättre är till exempel att gå ut på promenader i naturen, tala i telefon med nära och kära, håll kontakt via dator och sociala medier. Fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går och försök att hålla dig sysselsatt med saker som du mår bra av.

Här finns mer information och telefonnummer till flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.

Tips och aktiviteter

Tänk på att:

  • Begränsa nära kontakter med andra.
  • Undvik platser med många människor som till exempel affärer eller kollektivtrafik.
  • Håll kontakten med nära och kära via telefon eller dator.
  • Promenera gärna utomhus.

Om du behöver hämta ut receptbelagda läkemedel åt någon annan på apotek finns information om vad som krävs för det och hur du gör på eHälsomyndighetens webbplats.

 

Gymnasiet och vuxenutbildning

Skolverket stryker alla nationella prov våren 2020.

Gymnasiet och vuxenutbildningen går över till distansundervisning.

Från och med den 15 juni är det inte längre aktuellt med distansundervisning.

Hot och våld i nära relation

Är du eller någon närstående utsatt av hot eller våld av annan närstående person? Det finns hjälp att få.

Kulturskolan

Uppdaterad 31 mars
Undervisningen på kulturskolan pågår som vanligt. Däremot är alla konserter och sammankomster inställda tills vidare.

Renhållning

Uppdaterad 28 april

Här finns information när det gäller påverkan på soptömning, ÅVC Returen och slam.

Sim- och idrottshall

Vi håller öppet och följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Socialtjänsten

Uppdaterad 19 mars

Begränsning av besök på socialkontoret.

Ta hand om dig - tips, råd och hjälp

Coronapandemin utmanar oss som individer, våra nära och kära och hela vårt samhälle rejält.

 

Vård och omsorg

Uppdaterad 2 april

Begränsa smittan – besöksförbud på våra äldreboenden

Regeringen har tagit beslut om besöksförbud på samtliga äldreboenden i Sverige, beslutet gäller från 1 april. Inplanerade möten och andra sammankomster med besökare utifrån på våra boenden kommer att avbokas.

Mer information om besöksförbud och annat som gäller våra äldre hittar du under Frågor och svar för vård och omsorg

Matsedel för skola, förskola och äldreomsorg kan behöva justeras, vi ber om överseende för att förändringar kan ske. Vi ser i nuläget ingen påverkan på kommunens livsmedelsleveranser men samtidigt flaggar vår leverantör för att förändrad tillgång och efterfrågan kan innebära ett avsmalnat sortiment.


Publicerad den 14 oktober 2020, senast ändrad den 14 oktober 2020