Aktuell information om covid-19

Kommunen har aktiverat en krisstab med anledning av coronaviruset. Staben har täta möten och avstämningar och vi följer aktivt händelseutvecklingen.

Coronavirus i mikroskop

Följ rekommendationer

Tranemo kommun följer de nationella rekommendationerna från bland annat Folkhälsomyndigheten, det är viktigt att vi alla, var och en följer de råd som vi får från myndigheterna.

Aktuellt

 • Nya rutiner för bokning av resor med färdtjänst under helger
 • Matsedel för skola, förskola och äldreomsorg kan behöva justeras, vi ber om överseende för att förändringar kan ske. Vi ser i nuläget ingen påverkan på kommunens livsmedelsleveranser men samtidigt flaggar vår leverantör för att förändrad tillgång och efterfrågan kan innebära ett avsmalnat sortiment.
 • Vårt krispaket till det lokala näringslivet
 • Hjälp med matinköp för dig i riskgrupp eller 70+
 • Skolverket stryker alla nationella prov våren 2020.
 • Dagverksamheten Ringblomman har från och med 19 mars stängt sin verksamhet.
 • Distansutbildning gäller på Tranemo gymnasieskola och vuxenutbildningen från och med 18 mars.
 • Från och med måndag 23 mars har vi inte 15-timmarsverksamhet i förskolan.
 • Undvik onödiga resor. Tänk igenom om helgresan verkligen är nödvändig. Det gäller särskilt resor till storstäder, fjällanläggningar eller andra semestermål där många människor samlas.
 • Alla med luftvägssymtom, även milda, ska begränsa sina sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och privat. För att skydda de mest utsatta från att bli smittade uppmanas personer över 70 år att begränsa sina nära kontakter med andra människor så långt som möjligt de kommande veckorna.
 • Vi har begränsningar i vilka som får besöka våra vård- och omsorgsboenden och boenden för funktionsnedsatta.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

Majoriteten av de som som har blivit sjuka har varit lindrigt sjuka. Sjukdomsförloppet har i de flesta fall varit av lättare sort som en lindrig influensa eller förkylning, symtomen är ganska lika.

Uppdaterad och säkerställd information

Förhindra ryktesspridning – var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information. Säkerställda källor är de länkar till myndigheter som vi delar här ovan.

Vad händer hos oss i Tranemo kommun?

Bio Tranan

Uppdaterad 20 mars

Vårsäsongen på bio Tranan avslutades fredag 20 mars. Utbudet av filmer är just nu mycket begränsat och biosäsongen i Tranemo blev fyra veckor kortare än planerat.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna är öppna som vanligt men kan komma att stängas med kort varsel så följ uppdateringar på facebook ”ung i tranemo” och anslag som sätts upp på fritidsgårdarna.

Färdtjänst

Uppdaterad 26 mars
För bokning av färdtjänstresor under lördagar och söndagar behöver du ringa och boka din färdtjänstresa senast kl 12:00 på fredagen.

Företag

Uppdaterad 23 mars

Här kan du som företagare ta del av aktuell information.

Förskolor och skolor

Uppdaterad 27 mars

Veckoinformation

Förskolor och skolor fortsatt öppna

Friska barn och elever går till förskolan och skolan. Sjuka barn och elever stannar hemma för att minska risken för smittspridning.

Gymnasiet och vuxenutbildning

Uppdaterad 17 mars

Gymnasiet och vuxenutbildningen går över till distansundervisning.

Distansutbildning gäller på Tranemo gymnasieskola och vuxenutbildningen från och med 18 mars.

Renhållning

Uppdaterad 23 mars

Här finns information när det gäller påverkan på soptömning, ÅVC Returen och slam.

Sim- och idrottshall

Vi håller öppet och följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Socialtjänsten

Uppdaterad 19 mars

Begränsning av besök på socialkontoret.

Ta hand om dig - tips, råd och hjälp

Corona-situationen utmanar oss som individer, våra nära och kära och hela vårt samhälle rejält!
Den här situationen ger var och en av oss möjlighet att bygga en inre kvalitet av tillit och motståndskraft för denna, och andra kommande, utmaningar i livet.

Folkhälsan samlar information som kan ge hjälp och stöd till dig i denna speciella situation

UD avråder från resor till andra länder

Med anledning av den omfattande spridningen av coronavirus och den osäkra situation som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Beslutet gäller till och med 14 april, därefter kommer en ny bedömning att göras.

Vid frågor ring113 13 - om du upplever symtom ring 1177

Ring 113 13 om du har frågor om coronaviruset. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Sök information på internet före du ringer 1177 eller 113 13

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster. Sök i först hand information på Folkhälsomyndighetens webbplats, Vårdguiden 1177.se, och via Krisinformation.se

Vård och omsorg

Uppdaterad 25 mars

Frågor och svar för vård och omsorg

Ringblomman med dagverksamhet för personer med demensdiagnos håller stängt från och med 19 mars.

Begränsa smittan – undvik besök på våra äldreboende

Vi har alla ett eget ansvar att begränsa smittan av coronaviruset. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med luftvägssymtom, även milda, att begränsa sina sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och privat. För att skydda de mest utsatta från att bli smittade uppmanas personer över 70 år (vilka ingår i riskgruppen) att begränsa sina nära kontakter med andra människor så långt som möjligt de kommande veckorna.

Särskilt viktigt är det på vård- och omsorgsboendena där de boende tillhör riskgrupp och kan bli allvarligt sjuka om de drabbas av viruset. Med hänsyn till de boende uppmanar vi anhöriga att undvika onödiga besök och aldrig genomföra besök om du har luftvägssymptom.

De aktiviteter som anordnas på dessa boenden kommer att begränsas och endast vara till för de som bor i huset. Inplanerade möten och andra sammankomster med besökare utifrån kommer att avbokas.
Vi genomför extra städinsatser med ytdesinfektion på gemensamma ytor som till exempel ledstänger, handtag och träningsredskap på våra vård- och omsorgsboenden.
Tills vidare håller vi dagverksamhet för LSS och demens öppna. Personer med luftvägssymtom får hålla sig hemma
Vi har förtydligat till våra medarbetare att de ska stanna hemma vid milda symtom på luftvägsinfektion.

Smittan sker via nära kontakter och droppsmitta. Ytor har inte varit något som har visat sig vara smittspridare, på kommunens boenden är vi ändå noga med ytdesinfektion. Med basala hygienrutiner har vi ett gott skydd mot smittan.

Uppdaterad 20 mars

Vårsäsongen på bio Tranan avslutades fredag 20 mars. Utbudet av filmer är just nu mycket begränsat och biosäsongen i Tranemo blev fyra veckor kortare än planerat.


Publicerad den 23 mars 2020, senast ändrad den 27 mars 2020