Information om förändringar inom renhållning, påverkade av coronaviruset

Vi uppdaterar denna sidan löpande beroende på hur verksamheten med bemanning och utförande av tjänster påverkas av coronaviruset.

Sophämtning

  • Mindre störningar meddelas via driftinformation
  • Vid större problem med sjukfrånvaro och inställda/prioriterade turer kommer informationen att visas här.

För att vara bättre förberedd om vi tvingas prioritera/ställa in turer så uppmanar vi dig att redan nu sortera soporna väl. Alla förpackningar och tidningar ska (alltid!) lämnas till återvinningsstationerna, Fyll inte kärlet mer än nödvändigt, ev städ eller röj i förråd kan läggas i säckar och invänta normala tömningar.

Återvinningscentralen Returen

2021-06-24, åtgärder för att minska smittspridningen på ÅVC Returen:

Vi arbetar med att undvika trängsel inne på vårt ÅVC område, detta innebär att du kan bli stannad och obedd att vänta lite med att åka in om vi har mycket besökare

  • Stort besökstryck på måndagar och lördagar, välj gärna en annan dag om möjligt.
  • Planera besöket och sortera ditt avfall hemma innan du åker. då tar besöket kortare tid.
  • Åk inte till ÅVC Returen med förpackningar och tidningar, de ska slängas på de obemannade återvinningsstationerna som finns runt om i kommunen.
  • Personalen kommer inte att kunna hjälpa till med något som innebär att ett tillräckligt avstånd inte kan hållas.
  • Inga besökare få vistas i personalutrymmen.
  •  Följ folkhälsomyndighetens råd: håll avstånd  och besök inte ÅVC om du känner dig sjuk eller har symptom som hosta, snuva eller feber.

ÅVC Returens ordinarie öppettider se här – vid sjukdom kan vi tvingas stänga eller begränsa öppettider, kontrollera gärna hemsidan innan besök.

Slam

  • För närvarande inga störningar.
  • Läs mer om slam här

Kontakt och frågor

Vi undviker att ta emot besök och hänvisar till kontakt via telefon eller mail.
Vid behov av personligt besök ska detta förbokas, både för att personal ska vara tillgänglig och att besöket ska kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt.

Du når renhållningens kundtjänst via växeln 0325-57 60 00
Använd gärna vår info-mail för frågor och ärenden som inte är akuta.


Publicerad den 18 mars 2020, senast ändrad den 19 augusti 2021