Arkiv

Nyheter i kategori Bygga, bo och miljö

Sopning av Tranemo Kommuns gator, gång och cykelvägar påbörjas vecka 13.

Under hösten färdigställdes en strategi för belysning i Tranemo kommun. Kommunstyrelsen återremitterade då strategin till förvaltningen för att tydligare få…

Vintern har slagit till ordentligt och det gör tyvärr att vi har en del förseningar i sophämtningen. Låt era kärl…

Den 1 januari inleddes en samverkan gällande bygg- och miljöfrågor tillsammans med Gislaveds kommun. Tranemo kommun samverkade tidigare med Ulricehamns…

Tranemo kommun informerar under julmyset i Dalstorp Tranemo kommun var med på Dalstorps julmys och informerade om matavfallsåtervinning, nya genomskinliga…