Arkiv

Nyheter i kategori Barn och utbildning

2019-12-03 kl 12.45 Läckan i kylsystemet är nu åtgärdad och ishallen öppnas för aktivitet igen. Tranemo kommun tackar för det…

På julavslutningsdagen går inte skolskjutsarna som vanligt. De elever som behöver använda sin skolskjuts även under denna dag behöver anmäla…

Tranemo ligger på plats 21 av landets 290 kommuner i årets ranking Bästa skolkommun. Det är fackorganisationen Lärarförbundet som årligen…