Arkiv

Årsarkiv för 2018

Från den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag i Sverige. Det innebär bland annat ett utökat rökförbud på ett…

Vid kommunfullmäktiges decembersammanträde uppvaktades medarbetare som varit i kommunens tjänst i 25 år, SM-mästare och det delades även ut kulturstipendier…

Välkommen till årets sista Samverkansmöte. Tänk, ännu ett år är snart historia… På mötet kommer vi diskutera vad som fungerat…

Även under 2018/2019 ersätter Tranemo kommun pensionärer över 65 år som köpt broddar med upp till 100 kronor. För att…