Arkitekturpris för att hylla skapandet av livsmiljön i bebyggelser och byggnader

Tranemo kommun har förslag om att introducera ett Arkitekturpris för att uppmärksamma och visa uppskattning för de som har lagt extra tanke kring skapandet av livsmiljön i bebyggelser och byggnader. Syftet med detta pris är att belöna goda insatser inom arkitektur, både när det gäller nybyggnation, restaurering och renovering av byggnader och deras exteriörer.

Byggnation av Tranemo ParkByggnation

Enligt förslaget kommer en nominering att ske innan prisutdelningen, och Arkitekturpriset, som förslaget är att det ska kallas, kommer att delas ut vid kommunfullmäktiges sista sammanträde för året.

Det finns en ökad medvetenhet och folkbildning kring arkitekturens betydelse för vårt välbefinnande och den gemensamma miljön. En väl gestaltad livsmiljö bidrar till att människor mår bättre och skapar förutsättningar för attraktiva mötesplatser. Dessutom inspirerar det till utveckling av offentliga miljöer och tydliggör Tranemo kommuns karaktär och historia.

Genom att introducera Arkitekturpriset vill Tranemo kommun även stärka samhällsplaneringen genom att involvera praktiker inom arkitektur, form, design, konst och kulturarv i gemensamma processer.

Tranemo kommun ser fram emot att hylla och belöna de som bidrar till att forma vår gemensamma livsmiljö genom god arkitektur och väl gestaltade byggnader.


Publicerad den 7 maj 2024, senast ändrad den 7 maj 2024