Arkiv

Nyheter i kategori Biblioteket

Från den 4 december upphör möjligheten att göra nya lån i biblio-appen och på e-lib via Kultur i Väst. Du…

E-boksappen BlueFire Reader håller på att försvinna, i takt med att e-böckerna kan läsas direkt i Biblio. För den som…

Denna information är tänkt som en vägledning i din informationssökning så att du i så stor utsträckning som möjligt ska…