Arkiv

Årsarkiv för 2017

Vårsopning på Tranemo kommuns gator och gång- och cykelvägar kommer att påbörjas under vecka 13. Turordningen för 2017 är: Distrikt…

Tranemo kommun förändrar sina värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Under hösten har förvaltningen utvärderat de värdighetsgarantier som gäller vård- och omsorgsboende samt…

På april månads företagsfrukost satsar vi på både inspiration, mingel och information. Efter frukost lyssnar vi till Christian Hed som…

Var med och stötta världens största miljömanifestation. Lördagen den 25 mars mellan klockan 20.30 och 21.30 släcker vi ner Storgatan…

Du som har ett barn med t.ex. Autism, Asperger, Adhd, intellektuell funktionsnedsättning eller bara har behov att få träffa andra…

Från och med den 1 mars kommer ett mobilt poliskontor att finnas uppställt varje onsdag klockan 09.00-12.00 på Storgatan 26…