Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är en verksamhet där barngrupperna finns  i hemmamiljö eller annan anpassad lokal.

Tranemo kommun kan idag inte erbjuda placering inom pedagogisk omsorg, men strävar efter detta som ett alternativ till förskola eller fritidshem om vårdnadshavarna så önskar. Om du som vårdnadshavare är intresserad av att placera ditt barn inom denna verksamhetsform, kontakta Lärandesektionen för ytterligare information.

Verksamheten styrs av Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och förskolans läroplan är vägledande.


Publicerad den 18 juni 2018, senast ändrad den 11 mars 2020