Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola eller motsvarande utbildning.

En människa som står på en trappavsats.Person i trappa.

Kommunala aktivitetsansvaret omfattar unga under 20 år som:

  • har fullgjort sin skolplikt (eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt)
  • inte genomför utbildning i gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola eller motsvarande utbildning
  • inte har en gymnasieexamen eller ett anpassad gymnasieskolebevis
  • inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller anpassad gymnasieskola med godkänt resultat.

För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas (studiebevis är inte tillräckligt).

OBS från och med 1 juli 2018 omfattas inte elever på introduktionsprogrammen av aktivitetsansvaret. De omfattas av inrapportering till Statistiska centralbyrån till och med första halvåret 2018.

Handlingsplan Kommunalt Aktivitetsansvar


Publicerad den 14 juni 2019, senast ändrad den 21 december 2023