Avgifter

Maxtaxa för förskola och fritidshem jämte debiteringsregler

Avgiftens storlek beräknas i % av familjens totala inkomst per månad före skatt enligt nedanstående tabell. Barn 1 är familjens yngsta barn med den högsta avgiften osv.

Tranemo kommun gör regelbundet inkomstjämförelse mot Skatteverket.

Lovtillsyn – fritidshemmet

100:-/beställd dag för barn i ålder 6 – 13 år (vårterminen det år barnet fyller 13 år) som enbart har fritids på lovdagar, får dock inte bli högre än taket för maxtaxan.

Avgifter för förskola och fritidshem gäller för perioden 2023-01-01 till 2023-12-31

Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras. De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och ska tillämpas från och med 2023-01-01. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 54 830 kr

Förskoleverksamhet
Barn 13 % av bruttoinkomstenmax 1 645 kr/månad
Barn 22 % av bruttoinkomstenmax 1 097 kr/månad
Barn 31 % av bruttoinkomstenmax 548 kr/månad
Barn 4Ingen avgiftIngen avgift
Fritidshem
Barn 1 2 % av bruttoinkomstenmax 1 097 kr/månad
Barn 21 % av bruttoinkomsten max 548 kr/månad
Barn 31% av bruttoinkomstenmax 548 kr/månad
Barn 4Ingen avgiftIngen avgift

Maxtaxa för förskola och fritidshem för 2023


Publicerad den 5 januari 2016, senast ändrad den 24 februari 2023