Starta fristående verksamhet och pedagogisk omsorg

 

Den som vill bedriva fristående förskola eller pedagogisk omsorg i Tranemo kommun ska göra en ansökan.

Ansökan skickas till och bereds av Lärandesektionen. Kommunstyrelsen fattar beslut om att bevilja eller avslå ansökan utifrån de fastställda reglerna och riktlinjerna.  Ett beslut om godkännande ger rätt till bidrag.

För att starta verksamhet eller utöka verksamhet vid en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem behöver du ansöka om godkännande hos Skolinspektionen.

Riktlinjer och ägar- och ledningsprövning

Processbeskrivning Pedagogisk omsorg

Avgifter för ansökan om att starta pedagogisk omsorg

Regler och riktlinjer för kommunala bidrag till enskild förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Tranemo kommun

Ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg

 


Publicerad den 18 juni 2018, senast ändrad den 16 november 2023