Så här behandlar Lärandesektionen dina personuppgifter

Digitala verktyg visar koppling till jorden

Lärandesektionens digitala verktyg, personuppgiftsbehandling och de registrerades rättigheter.

Alla elever i grundskola och anpassad grundskola får låna ett digitalt verktyg för användning i skolarbetet (surfplatta eller dator) under sin utbildning. Syftet är att varje elev efter sin tid i grundskolan/anpassad grundskola ska kunna använda ett digitalt verktyg och medier för att söka kunskap, kommunicera, bearbeta information, lösa problem, skapa och lära.

Ta del av hela informationen i dokumentet nedan.

Lärandesektionens digitala verktyg_personuppgiftsbehandling och de registrerades rättigheter

Kontakt

Emma Nyman, Handläggare 0325-57 64 19


Publicerad den 5 april 2023, senast ändrad den 5 juni 2023