Interkommunal ersättning för förskola/fritidshem/grundskola

 

Interkommunal ersättning är en ersättning som Tranemo kommun kan betala ut till en kommun om ett barn eller en elev som är folkbokförd i vår kommun väljer att gå i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg eller skola i en annan kommun.

Kommunala eller fristående huvudmän som tar emot ett barn eller en elev som är folkbokförd i vår kommun ska före beslut om mottagande ha ett avtal om placeringen oavsett skäl för mottagande. Ersättning betalas via faktura efter överenskommelse med mottagande kommun.

Avtal undertecknas av:

Skolchef Julio Garcia Atterström

Avtal skickas till:

Tranemo kommun
Lärandesektionen, Annelie Sallander
514 80 Tranemo

Faktureringsadress:

Tranemo kommun
Ekonomifunktionen ref 1123
514 80 Tranemo

Faktureringsuppgifter

PEPPOL-ID: 0007:2120001462
GLN: 0088:7362120001460


Publicerad den 15 juli 2021, senast ändrad den 28 september 2022