Är du rädd för den du är tillsammans med?

 

Svartsjuka är inte romantiskt -kampanjmaterial

Mår du dåligt på grund av hur den du är ihop med behandlar dig? Träffar du någon som går över dina gränser och utnyttjar dig eller utsätter dig för våld? Är din partner svartsjuk på ett sätt som går ut över dig? Det är aldrig okej att någon utsätter dig för våld eller gör något som får dig att må dåligt, oavsett vem personen är och vad ni har för relation till varandra. Det är aldrig ditt fel och du har alltid rätt att få stöd och hjälp.

Under februari-mars varje år pågår kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Kampanjen riktar sig till dig som är ung och utgår från webbplatsen https://www.svartsjukaarinteromantiskt.se/sv/. Webbplatsen finns till för dig som blir utsatt för våld i en relation, är orolig för en vän, utsätter någon annan för våld eller bara vill veta mer om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

Det finns olika typer av våld, som till exempel:

Fysiskt våld kan till exempel vara att hålla fast någon, knuffa, slå, sparka eller ta stryptag.

Psykiskt våld kan vara kränkande eller elaka kommentarer, hot eller att hela tiden kräva att ha koll på var någon är och med vem.

Sexuellt våld är att göra något på ett sexuellt sätt mot någons vilja, till exempel att ta på hens kropp på ett sätt som personen inte vill eller tjata sig till sex. Sex ska alltid vara frivilligt, annars är det ett övergrepp och en brottslig handling.

Digitalt våld kan vara att ständigt sms:a eller ringa för att ha full koll på var partnern är och vem partnern umgås med, begränsa vilka partnern tillåts att ha som vänner i sociala medier eller på andra sätt använda nätet för att kränka eller hota en person.

Våld utvecklar sig ofta stegvis. Det kan ta tid innan du uppfattar att du blir kontrollerad av din partner eller att hen utsätter dig för våld. Du har inte gjort något fel, oavsett vad den som utsätter dig för våld säger eller påstår, oavsett hur svartsjuk din partner är, oavsett om det känns som att du ”får skylla dig själv”. Det kan kännas som att den som utsätter dig har rätt och att ingen kommer tro på dig, men det är inte sant.

Är du i behov av stöd eller känner oro för någon i din närhet kontakta Socialtjänstens mottagningsenhet på 0325-57 62 10. Vi finns till för dig som är drabbad och dig som utsätter.  https://www.tranemo.se/stod-och-omsorg/vald-i-nara-relationer/

Som ung kan du även ta kontakt med:

Elevhälsan på din skola https://www.tranemo.se/barn-och-utbildning/elevhalsa/

Ungdomsmottagningen https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/ungdomsmottagning/hitta-mottagning/tranemo/tranemo-ungdomsmottagning/

Tjejjouren https://ktjboras.se/tjejjouren/


Publicerad den 7 mars 2022, senast ändrad den 7 mars 2022