Elevhälsa

I skollagen har en samlad elevhälsa införts. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Stetoskop och ett prydnadshjärta

Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Riktlinjer för elevhälsoarbetet och grundläggande förhållningssätt i alla verksamhetsformer 2019-2022

Skolsköterska

Grundskolor:

Tranängskolan F-6 och Länghemskolan
Jonna Öhwall, 0325-57 66 12

Dalstorpskolan, Grimsåsskolan
Ida Elveskär 0325-57 65 53

Limmaredskolan
Ada Augustsson 0731-483194, Skoladministratör, Ulrika Tranefors, 0325-57 68 81

Tranängskolan 7-9, Sjötoftaskolan, Grundsärskolan
Kicki Larsson 0325-57 66 13

Tranemo Gymnasieskola:
Gudrun Karlsson 0325-57 65 06

Skolläkare

Agata Kwiatkowska-Bularz
Kontakt med skolläkare bokas via skolsköterskan på respektive skola.

Skolkurator

Grundskolor:

Länghemskolan
Stina Svensson, 0325-57 67 49

Limmaredskolan
Stina Svensson  0325-57 67 49

Dalstorpskolan och Grimsåsskolan
Jessica Krantz, 0325-57 65 65

Tranängskolan F-6
Anna Ymsjö, 0325-57 66 05

Tranängskolan 7-9, Grundsärskolan
Anna Abrahamson 0325-57 66 25

Tranemo Gymnasieskola:

Katrin Börjesson 0325-57 65 14

Jessica Snygg, Tjänstledig

Specialpedagoger

Grundskolor:

Länghemskolan
Susann Petersmo, 0325- 57 67 53

Limmaredskolan
Rektor Pia Kruusval, 0325-57 68 82 

Dalstorpskolan och Grimsåsskolan
Pia Gaardsdal, 073-075 19 77, Sandra Hultgren, 0325-57 64 83

Tranängskolan F-6
Specialpedagog:
F-3  Karin Jarl, 0325-57 66 16
4-6 Catharina Pernvall, 0325- 57 66 14
Speciallärare:
Annika Isaksson,

Tranängskolan 7-9
Ulrika Kindblom, Ulrika Kronander, 0325-57 66 08, 0325-57 67 30

Grundsärskolan
Karin Lindhe 0325-57 66 07

Tranemo Gymnasieskola:
Anki Magito 0325-57 65 21

Studie- och yrkesvägledare

Tranängskolan 7-9

Marie Hagström 0325-57 66 20

Grundskolor:

Tranängskolan F-6 och Länghemskolan
Jonna Öhwall, 0325-57 66 12

Dalstorpskolan, Grimsåsskolan
Ida Elveskär 0325-57 65 53

Limmaredskolan
Ada Augustsson 0731-483194, Skoladministratör, Ulrika Tranefors, 0325-57 68 81

Tranängskolan 7-9, Sjötoftaskolan, Grundsärskolan
Kicki Larsson 0325-57 66 13

Tranemo Gymnasieskola:
Gudrun Karlsson 0325-57 65 06


Publicerad den 4 januari 2016, senast ändrad den 24 juni 2020