Elevhälsa

I skollagen har en samlad elevhälsa införts. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Elevhälsa

Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

 

 

Skolsköterska

Grundskolor:
Tranängskolan F-6 och Länghemskolan
Jonna Öhwall, 0325-57 66 12

Dalstorpskolan, Grimsåsskolan, Limmaredskolan
Ida Elveskär 0325-57 65 53

Tranängskolan 7-9, Sjötoftaskolan, Grundsärskolan
Kicki Larsson 0325-57 66 13

Gymnasium:
Gudrun Karlsson
0325-57 65 06

Skolläkare

Agata Kwiatkowska-Bularz

Kontakt med skolläkare bokas via skolsköterskan på respektive skola.

Skolkurator

Grundskolor:
Länghemskolan
Stina Svensson, 0325-57 67 49

Dalstorpskolan, Grimsåsskolan, Limmaredskolan
Ninni Barrstrand Norén, 0325-57 66 88
Jessica Krantz, 0325-57 65 65

Tranängskolan F-6
Anna Ymsjö, 0325-57

Tranängskolan 7-9, Grundsärskolan
Frida Jonassen 0325-57 66 25

Gymnasium:
Jessica Snygg, 0325-57 65 14

Specialpedagoger

Grundskolor:

Länghemskolan
Susanne Wizen, 0325- 57 67 53

Limmaredskolan
Kontakta rektor Pia Kruusval vid frågor 0325-57 68 82

Dalstorpskolan, Grimsåsskolan
Pia Gaardsdal, 073-075 19 77, Sandra Hultgren, 0325-57 64 83

Tranängskolan F-6
Lena Martinsson, Catharina Pernvall, Monica Karlsson Franzen, 0325- 57 66 14

Tranängskolan 7-9
Ulrika Kindblom, Susanne Ochoa, Ulrika Kronander, 0325-57 66 08, 0325-57 67 30

Grundsärskolan
Karin Lindhe

Gymnasium:
Anki Magito
0325-57 65 21

Grundskolor:
Tranängskolan F-6 och Länghemskolan
Jonna Öhwall, 0325-57 66 12

Dalstorpskolan, Grimsåsskolan, Limmaredskolan
Ida Elveskär 0325-57 65 53

Tranängskolan 7-9, Sjötoftaskolan, Grundsärskolan
Kicki Larsson 0325-57 66 13

Gymnasium:
Gudrun Karlsson
0325-57 65 06


Publicerad den 4 januari 2016, senast ändrad den 28 november 2018