Elevhälsa

I skollagen har en samlad elevhälsa införts. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Elevhälsa

Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Skolsköterska

Grundskolor:
Åsa Björklund , RO Tranäng F-6 och Limmaredskolan
0325-57 66 12

Therése Andersson, RO Dalstorp, Länghemskolan
0325-57 65 53

Kicki Larsson, RO Tranäng 7-9
0325-57 66 13

Gymnasium:
Gudrun Karlsson
0325-57 65 06

Skolläkare

Jonnie Hurtig
0325-57 66 13

Skolkurator

Grundskolor:
Frida Jonassen RO Tranäng 7-9
0325-57 66 25

Ann-Sofie Höök, RO Dalstorp, Limmaredskolan
0325-57 65 65, 076-643 08 21

Stina Svanholm Länghemskolan, RO Tranäng F-6
0325-57 66 05

Gymnasium:
Annika Persson
Anna Walkin, tjänstledig
Jessica Snygg, vikarie
0325-57 65 14

Specialpedagoger

Grundskolor:
Ann-Louise Lallo, Specialpedagog Länghemskolan, Talpedagog Limmaredskolan
0325-57 67 53, 076-643 07 62

Eva-Karin Jogbratt, Limmaredskolan
0325-57 68 83

Lena Johansson, Tal och språk RO Dalstorp
076-643 07 37

Pia Gaardsdal, RO Dalstorp
073-075 19 77

Susanne Wizén, Lena Martinsson, och Monica Franzen RO Tranäng F-6
0325-57 66 14

Ulrika Kindblom, Ulrika Kronander och Eva-Lena Wass Palmgren (tjl), RO Tranäng 7-9
0325-57 66 08, 0325-57 67 30

Gymnasium:
Anki Magito
0325-57 65 21

Grundskolor:
Åsa Björklund , RO Tranäng F-6 och Limmaredskolan
0325-57 66 12

Therése Andersson, RO Dalstorp, Länghemskolan
0325-57 65 53

Kicki Larsson, RO Tranäng 7-9
0325-57 66 13

Gymnasium:
Gudrun Karlsson
0325-57 65 06


Publicerad den 4 januari 2016, senast ändrad den 27 april 2017