Elevhälsa

I skollagen har en samlad elevhälsa införts. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Elevhälsa

Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Riktlinjer för elevhälsoarbetet och grundläggande förhållningssätt i alla verksamhetsformer 2019-2022

Skolsköterska

Grundskolor:

Tranängskolan F-6 och Länghemskolan
Jonna Öhwall, 0325-57 66 12

Dalstorpskolan, Grimsåsskolan
Ida Elveskär 0325-57 65 53

Limmaredskolan
Rektor Pia Kruusval, 0325-57 68 82 Skoladministratör, Ulrika Tranefors, 0325-57 68 81

Tranängskolan 7-9, Sjötoftaskolan, Grundsärskolan
Kicki Larsson 0325-57 66 13

Gymnasium:
Gudrun Karlsson 0325-57 65 06

Skolläkare

Agata Kwiatkowska-Bularz
Kontakt med skolläkare bokas via skolsköterskan på respektive skola.

Skolkurator

Grundskolor:

Länghemskolan
Stina Svensson, 0325-57 67 49

Dalstorpskolan, Grimsåsskolan, Limmaredskolan
Ninni Barrstrand Norén, 0325-57 66 88

Dalstorpskolan, Grimsåsskolan
Jessica Krantz, 0325-57 65 65

Tranängskolan F-6
Anna Ymsjö, 0325-57 66 05

Tranängskolan 7-9, Grundsärskolan
Frida Jonassen 0325-57 66 25

Gymnasium:

Katrin Börjesson 0325-57 65 14

Jessica Snygg, Tjänstledig

Specialpedagoger

Grundskolor:

Länghemskolan
Susann Petersmo, 0325- 57 67 53

Limmaredskolan
Agneta Hallin, 0325-57 68 83

Dalstorpskolan, Grimsåsskolan
Pia Gaardsdal, 073-075 19 77, Sandra Hultgren, 0325-57 64 83

Tranängskolan F-6
F-3 Eva-Karin Jogbratt, Karin Jarl 0325-57 66 16
4-6 Catharina Pernvall, 0325- 57 66 14

Tranängskolan 7-9
Ulrika Kindblom, Ulrika Kronander, 0325-57 66 08, 0325-57 67 30

Grundsärskolan
Karin Lindhe

Gymnasium:
Anki Magito 0325-57 65 21

Grundskolor:

Tranängskolan F-6 och Länghemskolan
Jonna Öhwall, 0325-57 66 12

Dalstorpskolan, Grimsåsskolan
Ida Elveskär 0325-57 65 53

Limmaredskolan
Rektor Pia Kruusval, 0325-57 68 82 Skoladministratör, Ulrika Tranefors, 0325-57 68 81

Tranängskolan 7-9, Sjötoftaskolan, Grundsärskolan
Kicki Larsson 0325-57 66 13

Gymnasium:
Gudrun Karlsson 0325-57 65 06


Publicerad den 4 januari 2016, senast ändrad den 19 augusti 2019

Kontakt