Barn- och elevhälsa

 

Barn i skolsal med pedagogBarn i skolsal med pedagog

Elevhälsans arbete ska främst vara förbyggande och hälsofrämjande. Genom att skapa lärmiljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa ska elevernas utveckling mot utbildningens mål främjas. Eleverna ska ges stöd och stimulans för att nå så långt som möjligt. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Barnhälsan omfattar främst specialpedagogiska insatser. Övriga kompetenser har barnet tillgång till via barnhälsovården (BVC).

Om du har frågor om barn- och elevhälsan och hur vi kan hjälpa ditt barn, vänd dig till den förskola/skola som ditt barn går på.

Skolsköterska

Grundskolor:

Tranängskolan F-6
Jonna Svedberg, 0325-57 66 12

Limmaredskolan, Länghemskolan
Ulrica Järviniemi 0325-57 65 53

Dalstorpskolan, Grimsåsskolan
Fredrika Dahlander 0325-57 64 99

Tranängskolan 7-9, Anpassad grundskola
Therese Lundberg  0325-57 66 13

Tranemo Gymnasieskola:

Vakant.

Har ni behov av att komma i kontakt med elevhälsan kontakta Helena Karlsson, 0325-57 64 30 eller Jonna Svedberg, 0325-57 66 12

Skolläkare

Agata Kwiatkowska-Bularz
Kontakt med skolläkare bokas via skolsköterskan på respektive skola.

Skolkurator

Grundskolor:

Länghemskolan, Limmaredskolan
Anna Karlsson, 0325-57 67 49

Dalstorpskolan och Grimsåsskolan
Viola Leander , 0325-57 65 65

Tranängskolan F-6
Anna Ymsjö, 0325-57 66 05

Tranängskolan 7-9, Anpassad Grundskola
Anna Abrahamson 0325-57 66 25

Tranemo Gymnasieskola:

Jessica Snygg, 0325-57 65 14

Specialpedagoger

Förskolor:

Sandra Hultgren, 0325-57 64 83 (främst Limmared, Dalstorps förskoleområde)
Ann-Christin Nilsson 076-643 08 52 (främst Tranemo, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo)
Nina Keuneke 0325-57 67 62 (kontaktperson för Länghem)

Grundskolor:

Länghemskolan
Susann Petersmo, 0325- 57 67 53

Limmaredskolan
Eva Jochimsen, 0325-57 68 83
Cecilia Sarebrink  

Dalstorpskolan, Grimsåsskolan
Pia Gaardsdal, 073-075 19 77

Tranängskolan F-6
F-3  Karin Jarl, 0325-57 66 16
F-3 Ulrika Olofsson, 0325-57 66 15
4-6 Kristin Leufstedt  0731-48 31 84
4-6 Catharina Pernvall, 0325- 57 66 14

Tranängskolan 7-9
Alexandra Sindell, 0325- 57 66 81
Ulrika Kronander, 0325-57 66 06

Anpassad Grundskola

Janette Persson 0325-57 66 07

Tranemo Gymnasieskola:

Anki Magito 0325-57 65 21

Studie- och yrkesvägledare

Grundskolor:

Tranängskolan 7-9

Paulina Johansson Lundblad, 0325-57 66 20

Tjl  Julia Bengtsson

 

Tranemo Gymnasieskola:

Tjl Charlotta Paulsson 0325-57 65 03, 070-370 71 04

Skolpsykolog

Joanna Etherton
Kontakt via skolans elevhälsoteam.

Resursteamnet

Socialpedagog Christoffer Waye 0325-57 64 34

Specialpedagog Vakant


Publicerad den 4 januari 2016, senast ändrad den 17 maj 2023