Elevhälsa

I skollagen har en samlad elevhälsa införts. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Elevhälsa

Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

 

 

Skolsköterska

Grundskolor:
Tranängskolan F-6 och Länghemskolan
Åsa Björklund, 0325-57 66 12

Dalstorpskolan, Grimsåsskolan, Limmaredskolan
Ida Elveskär 0325-57 65 53

Tranängskolan 7-9, Sjötoftaskolan, Grundsärskolan
Kicki Larsson 0325-57 66 13

Gymnasium:
Gudrun Karlsson
0325-57 65 06

Skolläkare

Jonnie Hurtig
0325-57 66 13

Skolkurator

Grundskolor:
Tranängskolan F-6, Sjötoftaskolan, Länghemskolan
Stina Svensson, 0325-57 66 05

Dalstorpskolan, Grimsåsskolan, Limmaredskolan
Jessica Krantz, tjänstledig vt 2018, 0325-57 65 65, 076-643 08 21

Tranängskolan 7-9, Grundsärskolan
Frida Jonassen 0325-57 66 25

Gymnasium:
Anna Walkin, tjänstledig
Jessica Snygg, vikarie
0325-57 65 14

Specialpedagoger

Grundskolor:

Länghemskolan
Susanne Wizen, 0325- 57 67 53, 076-643 07 62

Limmaredskolan
Kontakta rektor Pia Kruusval vid frågor 0325-57 68 82

Dalstorpskolan, Grimsåsskolan
Pia Gaardsdal, 073-075 19 77, Sandra Hultgren, 0325-57 64 83

Tranängskolan F-6
Lena Martinsson, Catharina Pernvall, Monica Karlsson Franzen, 0325- 57 66 14

Tranängskolan 7-9
Ulrika Kindblom, Susanne Ochoa, Ulrika Kronander, 0325-57 66 08, 0325-57 67 30

Grundsärskolan
Karin Lindhe

Gymnasium:
Anki Magito
0325-57 65 21

Grundskolor:
Tranängskolan F-6 och Länghemskolan
Åsa Björklund, 0325-57 66 12

Dalstorpskolan, Grimsåsskolan, Limmaredskolan
Ida Elveskär 0325-57 65 53

Tranängskolan 7-9, Sjötoftaskolan, Grundsärskolan
Kicki Larsson 0325-57 66 13

Gymnasium:
Gudrun Karlsson
0325-57 65 06


Publicerad den 4 januari 2016, senast ändrad den 25 april 2018