Världstoalettdagen den 19 november

Att spola rätt är lättAtt spola rätt är lätt

Det är lätt att spola rätt = endast kiss, bajs och toalettpapper!

Nödsituationer kräver ibland att vi fultorkar oss med annat än toalettpapper. Våtservetter, hushållspapper och annat skräp hör hemma i papperskorgen – inte i toalettstolen.

Spolar vi rätt minskar risken för stopp och översvämningar av orenat avloppsvatten, samtidigt som reningsverken får mindre skräp att hantera.


Publicerad den 16 november 2017, senast ändrad den 16 november 2017