Handlingsplan för att stärka företagsklimatet

Barn tillsammans håller en planta som växer

Handlingsplan till näringslivspolicyn med konkreta åtgärder för att stärka företagsklimatet

Utbildning Förenkla Helt Enkelt blev en Handlingsplan till Näringslivspolicyn. Under utbildningen kom det in 155 åtgärdsförslag, 10 av dem prioriteras från 2019. Handlingsplanen är ett levande dokument och ska jobbas med i det löpande arbetet för att stärka företagsklimatet. Företagare kan även vara medborgare och föreningsmänniskor. Därför är det viktigt att skapa ett bra klimat för näringslivet. Näringslivspolicyn är politiskt förankrad medan handlingsplanen innehåller de konkreta åtgärderna.

Tranemo kommun har ett fullmäktigemål som säger att ”kommunen ska kännetecknas av ett gott företagsklimat”.

Se handlingsplanen till Näringslivspolicyn här


Publicerad den 22 augusti 2018, senast ändrad den 20 juni 2019

Kontakt