Handlingsplan för att stärka företagsklimatet

Barn tillsammans håller en planta som växer

Handlingsplan till näringslivspolicyn med konkreta åtgärder för att stärka företagsklimatet

Utbildning Förenkla Helt Enkelt blev en Handlingsplan till Näringslivspolicyn. Under utbildningen kom det in 155 åtgärdsförslag, 10 av dem prioriteras från 2019. Handlingsplanen är ett levande dokument och ska jobbas med i det löpande arbetet för att stärka företagsklimatet i Tranemo kommun. Företagare kan även vara medborgare och föreningsmänniskor. Näringslivspolicyn är politiskt förankrad medan handlingsplanen innehåller de konkreta åtgärderna.

Föreningen Tillväxt Tranemo (som består av representationer från näringslivet och kommunen) jobbar enligt handlingsplanen och med följande frågor (1) kommunikation och infrastruktur, (2) kompetensförsörjning, (3) service gent emot företag och (4) attraktiv kommun.

Klicka här för Handlingsplan till Näringslivspolicy reviderad 2019 09 30


Publicerad den 22 augusti 2018, senast ändrad den 3 februari 2021