Förenkla helt enkelt- stärka företagsklimatet

Ledtråd1Ledtråd1

Förenkla Helt Enkelt

Förenkla helt enkelt är en intern utbildning som leds av Sverige Kommuner och Landsting med syfte att stärka företagsklimatet i hela kommunen.

För Tranemo kommuns del ska utbildningen hjälpa till med att stärka och utveckla dialogen utåt mot våra företagare men också skapa en bättre dialog för medborgare. Ca 240 kommuner i Sverige har gått utbildningen.

Tranemo kommun har nu genomfört alla 4 utbildningstillfällen. Ett förslag på en handlingsplan har tagits fram och har arbetats fram  med hänsyn till Tranemo kommuns Näringslivspolicy som i sin tur varit ute och lyssnat in företagens åsikter. Nästa steg är att under våren 2019 ta fram en tidsplan på de åtgärder som man kommit fram till i handlingsplanen.

Se här för mer information om Förenkla helt enkelt.


Publicerad den 22 augusti 2018, senast ändrad den 2 januari 2019

Kontakt