Handlingsplan för att stärka företagsklimatet

Ledtråd1Ledtråd1

Tranemo kommuns arbete med att stärka företagsklimatet.

Utbildning Förenkla Helt Enkelt blev en Handlingsplan till Näringslivspolicyn. Under utbildningen kom det in 155 åtgärdsförslag. 10 av dem prioriteras. Handlingsplanens syfte är att konstant jobba med dessa åtgärdsförslag för ett bättre företagsklimat i Tranemo kommun.

För Tranemo kommuns del är syftet med utbildningen att stärka relationen mellan företag och kommunen samt medborgare och kommunen.  Företagare kan vara medborgare som är förälder till barn som går i skolan, vara aktiv i föreningar och ha en förälder på äldreboende osv. Alla i kommunen som är i kontakt med företag och medborgare blir delaktiga i arbetet som måste ske löpande.

 

Se handlingsplanen till Näringslivspolicyn här


Publicerad den 22 augusti 2018, senast ändrad den 8 april 2019

Kontakt