Programråd skola och näringsliv

Programråd skola och näringsliv

Vid fyra tillfällen/år träffas representanter från näringslivet, representanter från skolan, kommunala tjänstemän för näringsliv och politiker för att samtala och diskutera om dialogen mellan skola, kommun och näringsliv. Frågor som diskuteras kan vara hur vi gör utbildningar vassare och mer anpassningsbara till de företag som vi har i kommunen men även framtida visioner om utbildning kopplat till näringslivet och samtalet kring kompetensförsörjningsfrågor. Fjärde året på Sven-Erikson är ett resultat från detta programråd, men även rekryteringsmässa som vi har varje år.

Gruppen har också bl.a tagit fram industrifilmen i samverkan. Klicka här för film. 

Vi träffas ute hos företagen under våra möten.

Vill du som företag gå med i nätverket eller vill du ta upp några speciella frågor under mötena, kontakta foretagslots@tranemo.se.

Nedan är några av de företag och aktörer som är representerade under mötena:

Nexans, Ardagh Group, Erik Larsson Bygg, Lideco, Svedbergs, Lidhs, Tranemo Sparbank, Primo, AP&T Group, Tidbecks,  Lärlingssamordnare Tranemo Gymnasieskola, SYV Tranemo Gymnasieskola, Rektor Tranemo Gymnasieskola, Vårdlärare Tranemo Gymnasieskola, Rektor Tranängskolan, SYV Tranängskolan,  Sektionschef Lärandesektionen, Näringslivsansvarig Tranemo kommun och politiker från Lärande utskottet.


Publicerad den 4 september 2018, senast ändrad den 11 oktober 2022