Lokala ordningsföreskrifter

Äpplen i en korg

Det finns två delar av de lokala ordningsföreskrifterna. Dels de allmänna med föreskrifter om torghandel, dels de som handlar om renhållning av trottoar, det vill säga i första hand skottning och sandning av trottoar vintertid.

Styrande dokument
Allmänna lokala ordningsföreskrifter inkl föreskrifter för torghandel (PDF)
Renhållning på trottoar m m (PDF)

Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 9 juni 2021