Lokala ordningsföreskrifter

Det finns två delar av de lokala ordningsföreskrifterna. Dels de allmänna med föreskrifter om torghandel, dels de som handlar om renhållning av trottoar, det vill säga i första hand skottning och sandning av trottoar vintertid.