Lokala ordningsföreskrifter

ÄpplenÄpplen

Det finns två delar av de lokala ordningsföreskrifterna, dels de allmänna inklusive föreskrifter om torghandel, dels de som handlar om renhållning av trottoar, dvs i första hand skottning och sandning av trottoar vintertid.

Styrande dokument
Allmänna lokala ordningsföreskrifter inkl föreskrifter för torghandel (PDF)
Renhållning på trottoar m m (PDF)

Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 5 september 2018