Dialogforum Näringsliv

Kvinna arbetar vid dator

Dialogforum Näringsliv

Dialogforumet är en grupp som består av representanter från näringslivet i Tranemo kommun samt politiker och tjänstepersoner från Tranemo kommun. Gruppen träffas några gånger per år. Inplanerade datum är 26 mars och 26 november mellan 13.00-16.00.

Gruppen träffas med syfte att stärka företagsklimatet, Tranemoandan och ”vi-känslan”. Målet är att alla som verkar och bor i Tranemo ska känna en framtidstro.

I denna grupp har vi bl.a diskuterat vikten av att arbeta med kompetensförsörjning och attraktiva miljöer. Viktigt är att vi har en vision om framtiden.

Har du frågor, kontakta gärna manda.schilleras@tranemo.se, näringslivskoordinator.


Publicerad den 14 februari 2019, senast ändrad den 26 februari 2019

Kontakt