Dialogforum Näringsliv

Kvinna arbetar vid dator

Dialogforum Näringsliv

Dialogforumet är en grupp som består av representanter från näringslivet i Tranemo kommun samt politiker och tjänstepersoner från Tranemo kommun. Gruppen träffas några gånger per år. Inplanerade datum  26 november mellan 13.00-16.00.

Gruppen träffas med syfte att stärka företagsklimatet, Tranemoandan och ”vi-känslan”. Man diskuterar även kompetensförsörjning och attraktivitet. Målet är att alla som verkar och bor i Tranemo ska känna en framtidstro.

Har du frågor, kontakta gärna Manda.


Publicerad den 14 februari 2019, senast ändrad den 3 oktober 2019

Kontakt