Offentliga möten

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder vid nio tillfällen per år. Normalt startar sammanträdena kl 18.00 och hålls i Tranemosalen i kommunhuset. Undantag kan dock förekomma, vilket framgår av den kungörelse som publiceras på hemsidan inför varje sammanträde. Under 2018 gäller följande sammanträdestider:

Månad Datum
Januari
Februari 5
Mars 5
April 9
Maj 7
Juni 11
September 3
Oktober 8, 29
November 26
December 10

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder vid tio-elva tillfällen per år. Tid och plats för sammanträdena framgår av den kallelse som publiceras här på hemsidan inför varje sammanträde. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten, utom i de frågor som rör myndighetsutövning och sekretessbelagda ärenden.

Under 2018 sammanträder kommunstyrelsen vid följande tillfällen:

Månad Datum
Januari 8
Februari 5
Mars 12
April 16
Maj 28
Juni 18
Augusti 13
September 24
Oktober 15
November 5, 19
December 17

Publicerad den 14 januari 2016, senast ändrad den 8 februari 2018