Vilda växter och djur

Arter som idag av experterna anses som hotade förtecknas i den så kallade ”rödlistan”. Att en art är rödlistad innebär dock inget automatiskt skydd. Det är däremot en viktig signal till att dess livsmiljö bör skyddas och/eller restaureras.

Rådjur

Många sällsynta arter är intressanta för samlare runt om i världen. Otillbörlig handel med sådana växter och djur regleras därför internationellt. I Sverige sker regleringen enligt Artskyddsförordningen.

 


Publicerad den 26 januari 2016, senast ändrad den 24 april 2017