Allemansrätten

Inte störa – inte förstöra, det är huvudregeln i allemansrätten.

o1mtmiI42xpv5Smk2lPg

Den svenska naturen står öppen för oss alla. Du kan ta ett dopp i någon av våra sjöar eller bara uppleva årstidernas växlingar. Du kan njuta av dofter, fågelsång, blommande ängar och skogens tysta ro. Du måste vara varsam med naturen och visa hänsyn mot både människor och djur. Allt detta kallas allemansrätten.

Tänk på detta när du vistas i naturen

Du får lov att ta dig fram till fots, cykla, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen – om du inte riskerar att skada växande gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Man får inte heller lov att vistas på områden som är skyddade för fåglar eller andra djur.

Du får lov att vistas i skog och mark som andra äger och lägga till och stiga iland vid strand som inte tillhör tomt – men allemansrätten innebär inte att du får lov att gå på andras tomter eller hur nära bostadshus som helst.

Du får plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grena och torrt ris på marken, – men du får inte lov att plocka de växter som är fridlysta t ex orkidéer.

Hunden skall hållas kopplad under perioden 1/3 – 20/8, eftersom vår och tidig sommar är en ömtålig period för djurlivet. Det är inte tillåtet att bada eller fiska vid strand där du av fåglarnas uppträdande förstår att de kan ha bon, ägg eller ungar i närheten.

Du får i regel göra upp lägereld eller ordna en korvgrill – men tänk på risken för skogsbrand och elda med förstånd. Det är inte tillåtet att elda på hällar och kala berg – de spricker så lätt. Allt detta är självklart för dig och de flesta människor. Det hela är egentligen bara en fråga om att visa hänsyn mot naturen och våra medmänniskor.

Eldningsförbud

Om det finns skäl för stor brandrisk kan det bli eldningsförbud. Exempelvis vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller kommunens räddningstjänst som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder.

 


Publicerad den 26 januari 2016, senast ändrad den 24 april 2017