Miljöproblem som påverkar globalt eller lokalt

Några elever på Tranemo Gymnasieskola är med i en tävling som anordnas av Håll Sverige rent. De har provat på att vara reportrar och har gjort ett journalistiskt arbete, ett reportage, om ekologisk hållbarhet.

Vad är ekologisk hållbarhet?

Allt som påverkar och har med jordens ekosystem att göra – som klimat, luft, land, vatten, biodiversitet och ekosystemtjänster. Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.

Elevernas reportage

 


Publicerad den 26 februari 2021, senast ändrad den 26 februari 2021