Björkhagens förskola i Dalstorp

Rektorsområde Dalstorp

Besöksadress: Mossvägen 3, Dalstorp
Postadress: Kyrkvägen 6, 514 60 Dalstorp

Rektor Lena Johansson, 0325-57 64 85

Upptagningsområdet är präglat av landsbygd och den tillverkningsindustri som finns i både Dalstorp och Ölsremma.

I Dalstorps samhälle, ca 1 km från skolan finns Björkhagens förskola.

Björkhagens förskola består av tre avdelningar:

Blåbäret 0325-57 64 97
Lingonet 0325-57 64 96
Hallonet 0325-57 64 98

Föräldrainformation

.

Likabehandlingsplan/utvecklingsplan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017_2018 Björkhagen

Om oss

Björkhagens Värdegrund och Vision

Vision och ledningsdeklaration
– för Dalstorps rektorsområde

VISION

Alla barn/elever på samtliga förskolor och skolor inom Dalstorps rektorsområde skall uppleva att tiden på förskolan och skolan är trygg, rolig, stimulerande och intressant. De skall ges de bästa förutsättningarna att trivas och må bra i sin skolgång samt nå långt i sin kunskapsutveckling. Vi vill att alla skall utvecklas till självständiga, ansvarstagande och demokratiska samhällsmedborgare.

LEDNINGSDEKLARATION

För att vår organisation runt barnet/eleven till så hög grad som möjligt skall nå de mål som vårt uppdrag innehåller, vill vi skapa:

tydlighet i rutiner, organisation, målsättningar och information.
självstyrande och ansvarstagande arbetslag.

Vi anser att genom tydlighet skapas delaktighet och att delaktighet skapar trivsel. Genom trivsel kan vi uppnå målet med den goda arbetsplatsen, att både personal och barn/elever utvecklas.

Vårt huvuduppdrag är att stödja elever och personal genom att skapa så goda förutsättningar som möjligt för lärande. Hörnstenarna i lärandet är kommunikation, variation, motivation och reflektion och att eleverna ges inflytande över det egna lärandet.

Vårt uppdrag som rektorer är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för arbetslagen samt att stödja det pedagogiska arbetet.

I vårt arbete vill vi bevara det som är bra och utveckla det som behöver bli bättre.

Ledord: Tydlighet-Trygghet-Delaktighet-Trivsel-Måluppfyllelse

 

.


Publicerad den 7 januari 2016, senast ändrad den 10 mars 2020