Generös donation till Tranemo kommun för att främja unga musikbegåvningar

Allmänna utskottet i Tranemo kommun föreslår att en donation från de avlidna makarna Eva och Leif Johansson tas emot för att bilda en fond i deras namn.

man spelar gitarr

Enligt testamentet ska fonden administreras av Tranemo kommun med syftet att ge stipendier till unga duktiga musiker i kommunen. Beslutet om vilka som ska få stipendierna ska tas av musiklärarna på kulturskolan i Tranemo kommun. Den föreslagna donationen främjar barn och ungas rättigheter och möjligheter till utveckling inom musikområdet. Ändamålet med donationen anses vara av sådan karaktär att det är lämpligt för kommunen att motta donationen, vilket är en uppgift för kommunfullmäktige att ta beslut om. Barnkonventionen och jämställdhetsperspektivet kommer att vara ledande i framtagande av regelverk för hanteringen av stipendierna.

Tranemo kommun tackar för den generösa donationen och ser fram emot att kunna främja unga talanger inom musikområdet med hjälp av Eva och Leif Johanssons minnesfond.


Publicerad den 7 maj 2024, senast ändrad den 7 maj 2024