Nya hyror för särskilt boende inom äldreomsorg och LSS

Den 1 mars 2024 höjs hyrorna i kommunens särskilda boenden. Höjningen ligger på mellan 5,0 – 5,5 procent.

välkomstskylt till Gudarpsgården

Hyresförhandling har skett den 10 januari mellan Hyresgästföreningen och kommunen. Förhandlingen har lett till en överenskommelse som innebär att hyrorna höjs med 5,0 eller 5,5 procent från och med 1 mars. Nivån på höjningen kan variera inom samma boendeenhet.

Berörda enheter är:

  • Glimringe
  • Gudarpsgården
  • Grässtigen
  • Havrestigen
  • Hjälmå
  • Lövängen
  • Parkgatan
  • Solsidan
  • Timotejstigen
  • Ängslyckan

För mer information kan du kontakta avgiftshandläggare inom omsorgen på telefon 0325-576000.


Publicerad den 5 februari 2024, senast ändrad den 5 februari 2024 av Veronica Ronnemo