Intern utbildningssatsning för en hållbar utveckling av kommunens företagsklimat

Under hösten 2023 genomförs en intern yrkeshögskoleutbildnings för personal inom bygg- och miljöavdelningen i Gislaved och Tranemo kommuner. Satsningen ska bland annat ge nya idéer på hur kommunen kan anpassa sina arbetssätt utifrån framtidens företagande. Utbildningen ska ge medarbetare kompetens att främja ett hållbart och positivt företagsklimat i kommunerna utifrån nya modeller och framtida behov.

Tre ungdomar vid bord med utbildningsmaterial.

Gislaved och Tranemo ihop med ett antal kommuner är först ut i Sverige med denna typ av utbildningsinsats! Det ska bli intressant att utvärdera utbildningen efteråt och se vilka effekter den ger på företagsklimatet, säger Susanne Norberg, avdelningschef för bygg- och miljöavdelningen.

Kursen är framtagen tillsammans med flera kommuner utifrån deras behov kopplat till näringslivsutveckling. Utbildningen är helt digital och kan kombineras med vardagligt arbete. Utbildningen ges i nära samarbete med Tillväxt och tillsyn och finansieras av Myndigheten för yrkeshögskolan.


Publicerad den 7 november 2023, senast ändrad den 7 november 2023