Medborgarförslag blir Tranemoförslag från 1 september

Kommunfullmäktige vill öka delaktigheten samt göra processen mer demokratisk.

Tecknad bild med ledare som har flera följare

Tidigare har alla medborgarförslag som uppfyllt kraven behandlats av kommunfullmäktige, skillnaden nu är att Tranemoförslagen som kommer in måste genomgå ett röstningsförfarande innan det behandlas politiskt. Förslaget behöver få 30 underskrifter inom 60 dagar för att få lyftas till kommunfullmäktige.

Röstningen kan du göra digitalt via kommunens hemsida eller personligen via receptionen på kommunkontoret.

Ett Tranemoförslag kan du skicka in när du vill förändra eller förbättra något inom kommunens ansvarsområde. Du kan välja att fylla i formulär på hemsidan eller skicka in skriftligt via e-post eller brev.

Den 15 juni 2023 tog kommunfullmäktige beslut om att avskaffa medborgarförslag och istället införa Tranemoförslag, ändringen gäller från och med 1 september 2023.

Mer information och formulär där du kan skicka in ditt förslag


Publicerad den 28 augusti 2023, senast ändrad den 24 augusti 2023