Detaljplan Skogarp 1:5, Dalstorp ut på samråd 13 mars-13 april

 

Foto: Leif Gustavsson

Detaljplan Skogarp 1:5 ställs ut på samråd mellan den 13 mars-13 april. Planen finns på Centralen i Tranemo.

Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder med sjöutsikt i den nordöstra delen av Dalstorp och värna kulturmiljön samt befintliga naturvärden. Vidare är också syftet att ta hänsyn till landskapet med bland annat Dalstorpasjön och dess strandskydd, Jälmåleden samtskogs-, åker- och betesmarker.

Vi bjuder in allmänheten till ett samrådsmöte den 21 mars kl 18:30 i Dalstorps bygdegård.
Anmälan senast den 20 mars till vide.wolke.wemmert@gislaved.se Vide tar också emot frågor kring planen.

Plankarta Skogarp 1.5

Planbeskrivning Skogarp 1.5

Foto: Leif Gustavsson


Publicerad den 13 mars 2023, senast ändrad den 14 mars 2023