IT-samverkan – två kommuner vill bli tre

Säker drift, hög kvalitet och bättre kompetensförsörjning är några fördelar kommunerna Ulricehamn, Tranemo och Mark hoppas uppnå genom samarbete kring IT och digitalisering.

handslag

Ulricehamn och Tranemo kommun har samverkat framgångsrikt kring IT och digitalisering sedan 2010. Nu pågår ett arbete för att utvidga samarbetet och inkludera Marks kommun.

Kommunerna har enats om en avsiktsförklaring där syftet är att fortsätta utreda och arbeta för en gemensam IT- och digitaliseringssamverkan.

Gustaf Olsson, kommunchef Ulricehamn:
”Min uppfattning är att vi kommuner behöver bli än bättre på att samverka med varandra. Att vi nu strävar efter att utvidga vårt samarbete inom IT-området genom att få med Marks kommun är ett led i detta. Tillsammans blir vi större, effektivare och starkare.”

Carita Brovall, kommunchef Tranemo:
”Genom att gå samman får vi större möjligheter att erbjuda en attraktiv arbetsplats för den kompetensförsörjning vi har behov av framåt. Dessutom fortsatt framgångsrik utvecklingen genom digitalisering i våra verksamheter och för våra invånare.”

Lillemor Berglund Andreasson, kommundirektör Mark:
”Sverige har som ambition att bli bäst på digitalisering. Vi som kommun behöver stärka vår förmåga inom IT och digitalisering för att skapa större samlad samhällsnytta. Vi ser att det gör vi bäst i samverkan med andra för att göra rätt saker på rätt sätt.”

 


Publicerad den 16 september 2022, senast ändrad den 16 september 2022