Tidigt dialogmöte om bostäder vid Turnwood, Tåstarp 1:13

Välkommen på tidigt dialogmöte för Turnwood den 25 april kl 18.30 på Centralen, biblioteket, i Tranemo.

Fastigheten ligger attraktivt utmed Tranemosjön och är en plats som berör många brukar i kommunen. Därmed vill Tranemo kommun bjuda in till ett dialogmöte för att presentera området och höra dina tankar.

Anmäl ditt deltagande till samhallsplanering@tranemo.se


Publicerad den 24 april 2022, senast ändrad den 24 april 2022