Bostadstillägg för pensionärer

Information om bostadstillägg

Från och med januari 2022 höjs grundskydden i form av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

De nya reglerna innebär att taket för den bostadskostnad som kan ersättas vid bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs till 7 500 kronor per månad. Tilläggsbeloppet vid beräkning av bostadstillägg, det så kallade konsumtionsstödet, höjs också. Slutligen höjs även beloppet för skälig levnadsnivå som främst ligger till grund för beräkning av äldreförsörjningsstöd.

Publicerad den 4 januari 2022, senast ändrad den 4 januari 2022