Företagslots

Vet du om att vi har en företagslots i kommunen? Vår företagslots lotsar dig i frågor kopplat till bygglov, miljöfrågor, VA-frågor, företagsnätverk, rådgivning och andra frågor som är kopplade till företagande.

Enhetschef Nena Stamenkovic i möteMöte med ledningsgrupp är del av arbetsvardagen för Nena Stamenkovic men hon har också tät kontakt med sina 30 medarbetare

Du når vår företagslots genom foretagslots@tranemo.se. Om du mailar dit hamnar du automatiskt i våra utskick för information om vad som händer i kommunen.


Publicerad den 13 december 2021, senast ändrad den 13 december 2021