Vindbruksplan för kommunen

Vi får en del frågor om vindkraft både från kommuninvånare men också från intressenter som vill bygga vindkraftverk i vår kommun. Kommunen har en vindbruksplan där det finns utpekade områden som är särskilt lämpade för vindkraft.

Vindkraftsvingar

Det område som är pågång att bebyggas nu närmast är Grönhult. Därefter finns det inga fler överenskommelser om nya vindkraftverksbyggnationer klara, det finns intressenter men inget är beslutat och klart.

Från sidan 34 i Vindbruksplanen kan du läsa om de områden som är utpekade som särskilt lämpliga för vindkraft.


Publicerad den 13 juli 2021, senast ändrad den 13 juli 2021