Tranemo bäst i Sjuhärad när Lärarförbundet rankar skolkommuner

Tranemo hamnar på plats 40 i årets ranking Bästa skolkommun. Det är fackorganisationen Lärarförbundet som årligen jämför landets 290 skolkommuner.

Kvinna i förgrunden. Skolelever i bakgrunden.

Lärartäthet, resurser till undervisningen och hög grad legitimerade lärare är några av Tranemos styrkor. Jämfört med förra året syns en positiv utveckling för Tranemo särskilt när det gäller lärartätheten.

– Jag gläds framför allt över att vi kan erbjuda våra barn så pass goda förutsättningar här i Tranemo och detta med en hög andel legitimerade lärare, säger Thomas Åhman, skolchef.

Även från politiskt håll är tongångarna positiva.

– Från majoritetens sida medverkarar vi med en bra strategi där vi satsar på barn och unga, säger Rose Torkelsson (S), ordförande i lärandeutskottet.

Det som Tranemo kan förbättra är att ännu fler elever når godkänt i alla ämnen. I årskurs nio var det 67 procent som hade godkända betyg i samtliga ämnen. Grästorp når högst andel i länet med 89 procent.

– Vi i majoriteten ger förutsättningar för att skolan ska kunna jobba med att höja resultaten hos eleverna, säger Rose Torkelsson (S).

I hela Västra Götalands län är Tranemo rankad som nummer sju av totalt 49 kommuner.

Tranemo har även tidigare haft en hög placering på rankinglistan och föregående år var det plats 21 som gällde.

Lärarförbundets rankning bygger på officiell statistik, statistik gemensamt framtagen av fack och arbetsgivare (Sveriges kommuner och region) samt förbundets egna undersökningar. Rankningen består av tio kriterier:

  •  resurser till undervisningen
  •  utbildade lärare
  •  lärartäthet
  • friska lärare
  • löner
  • kommunen som huvudman
  • andel barn i förskola
  • betygsresultat i åk 9
  • andel elever godkända i alla ämnen
  • andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år

Två kriterier väger tyngre: behöriga lärare och lärartäthet. Några av kriterierna är sjuktal bland lärare, lärarlöner och kommunen som huvudman. Det sistnämnda baserat på omdömen från Lärarförbundets lokalavdelningar.

Lärarförbundets rankinglista


Publicerad den 10 november 2020, senast ändrad den 10 november 2020 av