Skolskjuts – väntar du på besked?

Pojke med ryggsäck framför en skolskjutsbuss

Väntar du på besked angående skolskjuts? Lugn, information är på väg. Vi beklagar förseningen men vi arbetar nu så fort vi kan med att få ut informationen till samtliga berörda. Senast söndag 20 augusti räknar vi med att alla ska ha fått sitt besked via mail.


Publicerad den 17 augusti 2017, senast ändrad den 11 september 2017 av Johanna Gustafsson