Gruppbostäder

Omsorgssektionen bedriver idag verksamhet vid fem gruppbostäder, varav fyra är belägna i centrala Tranemo samt en i Limmared.

Ansvarig områdeschef:
Olguta Lacatus

  • Grässtigens gruppbostad, Tranemo, 5 lägenheter
  • Timotejstigens gruppbostad, Tranemo, 6 lägenheter

Ansvarig områdeschef:
Lina Björklund

  • Havrestigens gruppbostad, Tranemo, 5 lägenheter
  • Parkgatans gruppbostad, 6 lägenheter
  • Storgatans gruppbostad, Limmared, 6 lägenheter

Information om andra boendeformer för vuxna och barn finner du här.

 


Publicerad den 22 februari 2016, senast ändrad den 31 augusti 2018