Gruppbostäder

Omsorgssektionen bedriver idag verksamhet vid fem gruppbostäder, varav fyra är belägna i centrala Tranemo samt en i Grimsås.

Postlådor i en lång radPåstlådor

Ansvarig enhetschef:

José Hernandez

  • Grässtigens gruppbostad, Tranemo, 5 lägenheter
  • Timotejstigens gruppbostad, Tranemo, 7 lägenheter
  • Ängslyckan gruppbostad, Grimsås 4 lägenheter

 Jenny Liljedahl

  • Havrestigens gruppbostad, Tranemo, 5 lägenheter
  • Parkgatans gruppbostad, Tranemo, 6 lägenheter

Information om andra boendeformer för vuxna och barn


Publicerad den 22 februari 2016, senast ändrad den 5 mars 2024