Daglig verksamhet

Om du har svårt att få ett arbete på grund av funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa kan du ansöka om daglig verksamhet. Daglig verksamhet erbjuder stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap utifrån dina önskemål. Det övergripande målet med insatsen är att utveckla dina möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt.

José sitter vid bord tillsammans med en kvinna

Målsättning

Målsättningen med daglig verksamhet är att du ska ges möjlighet att bli delaktig i arbetslivet och ges förutsättningar att nå din fulla potential.

Daglig verksamhet i Tranemo Kommun

Daglig verksamhet är indelad i två enheter med olika inriktning, Solgård och Arbetscenter.

Solgårds inriktning är att erbjuda en utvecklande och stimulerande dag genom meningsfulla aktiviteter. Enheten riktar sig till dig som har som mål att delta i ett sammanhang som medför rutiner, stimulans, meningsfullhet, gemenskap och personlig utveckling.

Arbetscenters inriktning är att i nära samverkan med offentligt och privat näringsliv erbjuda arbetsförberedande aktiviteter. Arbetscenter är för dig som har som mål att utveckla din arbetsförmåga.

Arbetssätt

Arbetssätt inom daglig verksamhet

För oss är det viktigt att du får en sysselsättning som är anpassad utifrån dina behov och mål. Vi gör därför en kartläggning och planerar sysselsättningen tillsammans med dig. För att möta upp olika behov och erbjuda möjlighet till utveckling erbjuder vi sysselsättning i olika form.

  • Egen verksamhet – Vi erbjuder sysselsättning i våra egna lokaler i Tranemo och på Limacs sociala företag i Limmared. Här erbjuds bland annat arbetsuppgifter inom café, second hand, legoarbete, skapande aktiviteter såsom sömnad och vävning, samt tidningsarbete.
  • Företagsgrupper – Vi erbjuder möjlighet till sysselsättning i grupp med handledare inom kommunens verksamheter och i det privata näringslivet. Vi har ett nära samarbete med NRI Group och erbjuder utflyttad verksamhet i deras lokaler.
  • Praktik – Vi erbjuder extern sysselsättning, praktik. Det innebär att du har din sysselsättning på en arbetsplats i kommunen eller på ett företag. Du handleds av en kollega på arbetsplatsen och praktiksamordnare från daglig verksamhet finns tillgänglig som stöd utifrån dina behov.
  • Möjlighetsanställning – Tranemo kommun har som mål att 1,5 procent av anställda ska utgöras av personer med funktionsvariation. För att nå detta mål har daglig verksamhet skapat Möjlighetsanställningar. Möjlighetsanställning är en skapad tjänst, det vill säga en anställning utöver den ordinarie bemanningen i kommunen, som kan vara ett första steg i riktning mot en egen försörjning.
  • Stöd vid arbete/studier – Du som har ett beslut om daglig verksamhet och planerar att gå vidare till anställning eller studier kan ansöka om fortsatt stöd. Målet med stödet är att du ska klara att behålla din anställning eller slutföra dina studier.

Ansök om daglig verksamhet

För att komma till daglig verksamhet behövs ett beslut enligt LSS eller SoL.

Ansöka gör du genom att ringa socialkontorets växel på 0325-57 62 00, där kan du sedan bli vidarekopplad till handläggare för LSS/SoL.

 


Publicerad den 6 november 2015, senast ändrad den 23 december 2021