MIO

Stödgrupper för barn och ungdomar som har föräldrar med psykisk ohälsa, beroendeproblematik eller krångliga familjesituationer. Till MIO är även barn/ungdomar bosatta i Svenljunga kommun välkomna. Här kan du läsa mer.

Flicka ligger på gräsmatta

Många barn och ungdomar har en eller två föräldrar eller någon annan i familjen som dricker för mycket, har en psykisk ohälsa eller har strul i familjen. Barnen och ungdomarna känner sig ofta ensamma och tycker att det är svårt att prata om sin situation.

Mio är en stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem,  psykisk ohälsa eller strul i familjen.

Vi träffas ett antal gånger under en termin. Gruppen består av ca fem barn eller ungdomar och leds av två utbildade stödgruppsledare.

Att delta i en stödgrupp är kostnadsfritt. Det kommer att finnas skjuts så oavsett vart barnet/ungdomen bor i kommunen kan man vara med. Stödledarna har tystnadsplikt och vi har en regel om att det som sägs i gruppen stannar där. Stödgruppens mål är att barnen och ungdomarna ska:

  • Få träffa andra i samma situation
  • Känna att de inte är ensamma
  • Ha någon att dela sina upplevelser med
  • Lära sig att sätta ord på sina känslor
  • Höra och förstå att hon/han är en viktig och värdefull person
  • Förstå att det inte är deras fel
  • Få mer kunskap om missbruk och psykisk ohälsa

Har du frågor eller vet du någon som skulle vilja delta i en grupp, är du välkommen att skicka ett sms så hör vi av oss.
sms: 076-643 07 24


Publicerad den 15 april 2019, senast ändrad den 3 september 2020