Fältsekreterare arbetar förebyggande med ungdomar

Fältsekreterarna arbetar förebyggande och uppsökande med ungdomar i åldrarna 12-20 år, de har tystnadsplikt.

Man i svart jacka står vid en dörr.

Viktiga punkter i fältsekreterarnas arbete är att:

• finnas till för ungdomar mellan 12 och 20 år.
• arbeta uppsökande och förebyggande i miljöer där ungdomar finns.
• samverka med ungdomar, föräldrar, skola, fritid, polis och föreningsliv.
• utgå från ungdomarnas behov.
• skapa trygghet för individen.

 


Publicerad den 15 april 2019, senast ändrad den 21 augusti 2023