Tillsammans för barnet

Föräldrastöd till familjer med barn i åldern 0–8 år.

Livet som förälder kan ibland kännas som en berg- och dalbana, ibland hamnar man i svårigheter av olika slag. Som förälder är du rustad för att klara av mycket av svårigheterna men ibland kan man behöva råd, stöd och vägledning i sitt föräldraskap. Upplever du att du behöver detta kan du vända dig till ”Tillsammans för barnet”. Det är en samverkan mellan sociala stödteamets familjebehandlare och familjecentralens personal. Stödet är gratis, registreras inte och vi har sekretess.

Familjebehandlarna kan erbjuda följande:

  • Family-Check-Up
  • Föräldraskap i Vardagen
  • Alla Barn i Centrum
  • Trygghetscirkeln
  • Barnorienterad familjeterapi
  • Observation och handledning i hemmet

Hur ansöker man?

Fyll i ansökningsblanketten som du hittar till höger på sidan under rubriken Blanketter och E-tjänster, Ansökan Tillsammans för barnet


Publicerad den 15 april 2019, senast ändrad den 12 juli 2024