Ungdomar

Glada ungdomar

Fältsekreterarna har olika grupper som riktar sig till ungdomar. Fältsekreterare arbetar förebyggande och uppsökande kring ungdomar 12-18 år. Både som ungdom och förälder kan man få råd och stöd, utan beslut eller att det dokumenteras. Vi nås på 0731-48 31 94 eller 0731-48 31 95.


Publicerad den 15 april 2019, senast ändrad den 15 april 2019