Psykisk ohälsa – Soc på nätet

Hitta din fråga eller andra frågor som kan vara av intresse

Använd Sök (ctrl F) för att hitta det du är intresserad av. Klicka på knappen ctrl och F så kommer ett sökfält fram längst upp på sidan, där kan du sedan skriva in det ord som du letar efter i innehållet.

Frågor och svar

Frågor och svar från 2022

Fråga

Svar

Frågor och svar från 2021

Smeknamn: En anhörig

Rubrik på fråga: Mamma med psykisk ohälsa – vilken hjälp kan man få?

Din fråga:

Hej.

Jag har en nära anhörig som är småbarnsmamma och lider av psykisk ohälsa samt diagnos (Bipolär sjukdom och Asperger Syndrom). Hon ansvarar själv för sina två små barn och har under längre tid mått väldigt dåligt, så pass att hennes roll som förälder blivit påverkad. Hon orkar inte gå ut med barnen varje dag, har brutit ihop ett par gånger framför dom, hemmet är ofta i sunkit skick och jag har fått städa åt henne ett par gånger samt ta hand om hennes pojkar när hon haft dagar då nästan ingenting har fungerat pga att hon inte haft någon ork. Hon vill ha stöd men vågar inte be soc om hjälp då hennes rädsla för att barnen skulle kunna omhändertas är mycket stor. Självklart stöttar vi anhöriga så gott vi kan, men jag tror att stöd från något annat håll också kan vara bra. Hon vill inget hellre än att vara en bra mamma och hon älskar sina barn mer än allt annat och kämpar verkligen i den mån hon kan för att de ska ha det så bra som möjligt och få sina grundläggande behov uppfyllda. Vad för typ av stöd skulle hon kunna få från Soc och hur stor är chansen att barnen skulle kunna omhändertas då det inte finns någon pappa med i bilden? Kan jag som anhörig få ta hand om pojkarna om det skulle gå så pass långt att hon inte anses vara en lämplig förälder i nuläget? Jag anser inte att barnen är i någon fara men att hjälp kan vara bra tills hon mår bättre och klarar av föräldrar rollen helt och hållet igen. Det skulle verkligen ta emot för mig att göra en anonym orosanmälan emot henne och vill hellre att hon ska bli mer bekväm och få mer information om vad som kan hända, om det går att få hjälp men samtidigt ha kvar barnen hemma, så att hon törs ta steget att själv söka hjälp.

Mvh Anhörig

Svar:

Hej en anhörig,

Tack för din fråga.

Vad skönt för mamman som du beskriver att ha en nära anhörig och vän som du. Socialtjänsten jobbar med att alla barn ska få sina behov tillgodosedda och man jobbar i första hand för att de ska kunna bo med sina föräldrar. I första hand vill socialtjänsten erbjuda stöd i hemmet, men i de fall som de inte är tillräckligt kan det behövas en familjehemsplacering. I perioder av livet kan de vara precis som du beskriver att någon annan kanske kan behöva ha hand om barnen till dess att man som förälder har kommit på fötter och då är det inte ovanligt att man gör en placering hos en anhörig i första hand. Socialtjänsten är skyldiga att alltid jobba för barnens bästa och det kan innebära att man som förälder under en period måste ta emot mycket stöd och hjälp.

Socialtjänsten kan erbjuda många olika sorters insatser beroende på vad man är i behov av. Det kan vara insatser för att arbeta med sin föräldraförmåga men också stöd helt och hållet utifrån psykisk ohälsa för att få en fungerande vardag med ork och rutiner.  Sannolikheten att barnen ska omhändertas hänger inte på om de finns en pappa med i bilden eller inte utan det är en bedömning som görs helt utifrån barnens behov och hur väl den/de som har vårdnaden om barnen kan tillgodose dessa.

Vänligen

Lilla Soc på nätet.

FRÅGA

Hjälp vid självmordstankar om man har barn.

Hej

En fråga angående en vän. Om man som ensamstående mamma vill söka hjälp för självmordstankar…. kommer soc bli kontaktad? Det skrämmer henne otroligt mycket och hindrar henne från att söka hjälp.

//En vän

SVAR

Hej

Tack för din fråga.

Bra att du hjälper din vän att få mer information.

Det viktigaste är att din vän söker den hjälp hon är i behov av och i detta fallet låter det som att hon är i behov av hjälp från sjukvården. Sjukvården har en anmälningsskyldighet om de gör en bedömning att det utifrån mammans mående och livssituation finns en oro för barnets situation. Vid en orosanmälan till oss på socialtjänsten så är vår uppgift att säkerställa att barnen har det bra och får sina behov tillgodosedda samt hur vi kan vara till hjälp för föräldrar så att barnet får detta. Detta gör vi genom att träffa och samtal med vårdnadshavare.

Sjukvården och socialtjänsten har en skyldighet att samverka när det finns behov för detta och det är en önskan från personen som söker hjälp. Det viktigaste är att mamman söker och tar emot den hjälpen hon behöver för att få ett bättre mående. Barnet är i behov av att ha en mamma som mår bra och orkar vara mamma.

Mamman kan vända sig till primärvården, här i Tranemo är det Närhälsan eller Tranehälsan hon vänder sig till. Om hon är i behov av akut hjälp då ska hon vända sig till Psykiatriska akutmottagningen i Borås, telefonnummer hit är 033-616 27 60. Mamman kan även vända sig till Sociala stödteamet här i Tranemo för att få möjlighet till stödjande samtal om hon har tankar och funderingar kring sin föräldraroll mer information om detta hittar ni här: Fem fria stödsamtal — Tranemo Kommun

Hoppas ni fått svar på er fråga.

Vänliga hälsningar

Lilla Soc på nätet

______________________________________________________

FRÅGA

Hej, jag har en kollega som har lidit av depression en lång period utan någon vidare hjälp. Han sover inte som han ska och lägger alltid upp texter på sociala medier som gör mig och många andra oroliga. Han säger att han inte är självmordsbenägen, men hans beteende och talesätt får oss att inte lita på honom. Vi är rädda att han en dag tar sitt liv, vad kan vi göra och vem kontaktar vi?

Svar

Hej!

Vad fint att höra att du som kollega engagerar dig. Det är så värdefullt att ha människor som bryr sig i sin närhet speciellt vid psykisk ohälsa.

Vad bra att ni pratar öppet med honom om hans planer, det är viktigt att våga fråga om en person planerar att ta sitt liv. Han kan få hjälp, på vårdcentralen eller genom 1177.

Om han inte vill ha hjälp men ändå mår mycket dåligt och läget blir akut ska ni ringa polisen på 114 14 eller 112 om det är riktigt brådskande. Då kan det bli aktuellt med tvångsvård.

Det finns bra information både till den som mår dåligt och till dig som står bredvid på 1177

Psykiska sjukdomar och besvär – 1177 Vårdguiden

Hoppas att vårt svar kan hjälpa er vidare

Vänligen

Lilla Soc På Nätet

______________________________________________________

FRÅGA

Mina boendestödjare, socialtjänsten, pedagogen på allmänpsykiatrin, och arbetsterapeuten och jag förstås vill ha ett SIP-möte där vi har kallat psykiatrin. Jag har ett kognitivt funktionshinder, Komplex PTSD, Recidiv depression, ångest, plus äter medicin utskriven av just psykiatrin. Jag är också 100 procent sjukskriven. Psykiatrin vägrar komma. Vilka rättigheter har jag?

Tack på förhand

Svar

Hej

Sedan 1 januari 2010 finns i socialtjänstlagen (2 kap. 7 § SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (16 kap. 4 § HSL) en likalydande bestämmelse om att kommun och landsting ska upprätta en samordnad individuell plan när en enskild har behov av insatser som behöver samordnas. Bestämmelsen inbegriper även privata utförare som kommun och landsting har avtal med. Även om huvudmännens insatser ska samordnas är det viktigt att komma ihåg att ingen huvudman har rätt att besluta om samhällsstöd som någon annan huvudman ska tillhandahålla.
1 Paragrafen säger: ”När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.

Detta innebär i ditt fall att sjukvården (psykiatri) inte kan neka att komma till SIP mötet när en annan myndighet kallar.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lilla Soc På Nätet


Publicerad den 1 december 2021, senast ändrad den 18 mars 2024