Avgifter

Svenska sedlar och mynt

Avgifter i simhallen och GYM1

Barn under 6 år Gratis
Barn 6 – 18 år 15 kr/bad
Rabatthäfte barn, 10 bad 130 kr
Vuxna 50 kr/bad
Rabatthäfte vuxna, 10 bad 450 kr
Årskort barn 340 kr
Årstagg vuxen 980 kr
Årstagg familj 1 260 kr
Simskola 600 kr
Gym 1, årskort 1 800 kr
Gym1, 1 månad 290 kr
Gym 1, 6 månader 1 320 kr
Gym1, årskort, pensionärer 65+, vard kl 9-14 1 000 kr
Gym1, 1 månad, pensionärer 65+, vard kl 9-14 145 kr
Gym1, 6 månader, pensionärer 65+, vard kl 9-14 660 kr
Uthyrning café och simhall, max 25 pers, max 2 tim 650 kr
Uthyrning möteslokal, 2 tim 65 kr

Publicerad den 14 augusti 2017, senast ändrad den 29 oktober 2018