Avgifter

Svenska sedlar och mynt

Avgifter i simhallen och GYM1

Obs! Simhallen och GYM1 är en kontantfria verksamheter. Våra betalsätt är kort och swish.

Barn under 6 år Gratis
Barn 6 – 18 år samt studerande upp till 20 år 20 kr/bad
Rabatthäfte barn, 10 bad 160 kr
Vuxna 55 kr/bad
Rabatthäfte vuxna, 10 bad 495 kr
Pensionär 65+ 30 kr
Rabatthäfte pensionär 65+ 270 kr
Årskort barn 375 kr
Årskort vuxen  1080 kr
Årskort pensionär 65+ 600 kr
Tagg  50 kr
Gym 1, årskort 2 040 kr
Gym1, 1 månad 300 kr
Gym 1, 6 månader 1 390 kr
Gym1, årskort, pensionärer 65+, vard kl 9-14 1 050 kr
Gym1, 1 månad, pensionärer 65+, vard kl 9-14 155 kr
Gym1, 6 månader, pensionärer 65+, vard kl 9-14 725 kr
 Gym 1, månadsavgift autogiro 170 kr
Gym 1, månadsavgift autogiro pensionär 65+  87,50 kr
Uthyrning simhall 2 timmar 650 kr
Uthyrning simhall 1 timma 350 kr
Uthyrning simhall 2 timmar 650 kr

Publicerad den 14 augusti 2017, senast ändrad den 25 september 2019