Bostadsprojekt

I Tranemo kommun arbetar vi ständigt med utveckling av nya bostäder. Eftersom det tar lång tid från inledande planering tills dess att bostäder är inflyttningsklara kan det vara svårt att få en överblick av vad vi gör. Därför vill vi här redovisa alla de roliga projekt vi arbetar med.

Bilden visar i förgrunden ett nystartat bostadsbygge och i bakgrunden ett bostadsbygge som kommit ganska långtPågående byggnation av bostäder

På kartan nedan redovisas de planerade, påbörjade och färdigställda men ej inflyttade bostadsprojekt som är på gång i Tranemo kommun.

Dessa projekt innebär planering av många bostäder, utöver dessa är det också möjligt för enskilda personer att bygga villor och mindre flerbostadshus, vilket är vanligare i de mindre orterna.

Kartbild över de bostadsprojekt som är på gång i Tranemo kommun

Bostadsprojekt på gång i Tranemo kommun

Tranemo kommun bostadsprojekt (pdf)


Publicerad den 24 oktober 2022, senast ändrad den 24 oktober 2022