Tranängskolan åk 7-9

Rektorsområde Tranäng 7-9

 

Besöksadress: Brogatan, Tranemo
Postadress: Tranängskolan, Tranemo kommun, 514 80 Tranemo

Rektor Jonny Axelsson, 0325-57 66 03
Bitr. Rektor Eva-Lena Wass  0325-57 66 04
Bitr. Rektor Lena Martinsson, 0325-57 64 36
Bitr. Rektor Clas Wallenberg, 0325-57 66 09

Tranängskolan 7-9 är kommunens högstadieskola, integrerad med F-6. Vi har organiserat skolan i fem arbetslag.

Här hittar du information om de olika arbetslagen

 

Elev- och föräldrainflytande

Elevråd

 

Brukarråd

Som förälder är du en särskilt viktig person för oss på Tranängskolan. Du är länken mellan hem och skola. Ett av våra mål är att utveckla en  ömsesidig kommunikation mellan er föräldrar och oss för att öka föräldraengagemang och föräldrainflytande i skolan. Vi vill ha en skola där alla barn utvecklas efter sina förutsättningar i en sund skolmiljö.

För att möjliggöra detta har vi två gånger per termin ett Brukarråd som vi nu vill bjuda in dig till. Vi träffas tisdagen den 23 april klockan 2019 17.30 på skolans personalrum, en trappa upp ovanför entrén.

Ingen föranmälan krävs, det är bara att dyka upp. Dagordningen för mötet bifogas

Tranängskolan 7-9 Dagordning 190423

Tranängskolan 7-9 Dagordning 190226

Varmt välkommen!

Eva-Lena, Clas och Jonny

(Rektorer på Tranängskolan 7-9)

Skolans representanter

Jonny Axelsson

 

 

Föräldrainformation

I Tranemo kommuns grundskolor används InfoMentor. I InfoMentor hittar du som är vårdnadshavare information gällande ditt barns kunskapsuppföljning, schema, information angående läxor m m.

Logga in
InfoMentor Bank-ID

Kontakta oss

Rektor

Jonny Axelsson, 0325-57 66 03
E-post

Bitr. Rektor

Ewa-Lena Wass, 0325-57 66 04
E-post

Clas Wallenberg, 0325-57 66 09
E-post

Administration

Expeditionen är öppen 07.00-16.00

Camilla Norén, 0325-57 66 00
E-post

Susanna Odelberg, 0325-57 66 01
E-post

Eva Blomgren, 0325-57 66 02
E-post

Fax
0325-57 67 47

Likabehandlingsplan/utvecklingsplan

Lärandesektionens samtliga kvalitetsredovisningar finns samlade här Kvalitetsredovisningar

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Tranängskolan 7_9. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9

Om oss

Alla arbetslag har en arbetslagsledare och en representant i trygghetsgruppen. Trygghetsgruppen jobbar tillsammans med elevskyddsombud i första hand med förebyggande trygghet och trivselarbete.

Vi är med i Skapande skola-projektet så vi ytterligare kan arbeta för hälsa, trivsel, lärande och kultur. Författarbesök, teatrar, studiebesök och annat händer under läsåret.

Elevrådsstyrelsen består av en representant från åk 8 eller åk 9 från varje arbetslag. Alla klasser har två elevrådsrepresentanter.

Skolans elevhälsogrupp består av specialpedagoger, kurator, syv, skolsköterska och rektorer. Alla arbetslag är representerade i elevhälsogruppen men alla är ansvariga för att alla trivs på vår skola.
Kontaktuppgifter hittar du här

För vårdnadshavare har vi brukarråd (se underfliken Elev- och föräldrainformation) som har möte 26/2 och 23/4 kl 17.30-19.00 i skolans personalrum. Hit är du välkommen att ställa frågor, komma med önskemål och vara med att påverka.

Till skolan är du som vårdnadshavare alltid välkommen.

Elevråd

 

Brukarråd

Som förälder är du en särskilt viktig person för oss på Tranängskolan. Du är länken mellan hem och skola. Ett av våra mål är att utveckla en  ömsesidig kommunikation mellan er föräldrar och oss för att öka föräldraengagemang och föräldrainflytande i skolan. Vi vill ha en skola där alla barn utvecklas efter sina förutsättningar i en sund skolmiljö.

För att möjliggöra detta har vi två gånger per termin ett Brukarråd som vi nu vill bjuda in dig till. Vi träffas tisdagen den 23 april klockan 2019 17.30 på skolans personalrum, en trappa upp ovanför entrén.

Ingen föranmälan krävs, det är bara att dyka upp. Dagordningen för mötet bifogas

Tranängskolan 7-9 Dagordning 190423

Tranängskolan 7-9 Dagordning 190226

Varmt välkommen!

Eva-Lena, Clas och Jonny

(Rektorer på Tranängskolan 7-9)

Skolans representanter

Jonny Axelsson

 

 


Publicerad den 12 januari 2016, senast ändrad den 18 juni 2019

Kontakt

Karta

Visa större karta