Tranängskolan åk 7-9

Rektorsområde Tranäng 7-9

 

Besöksadress: Brogatan, Tranemo
Postadress: Tranängskolan, Tranemo kommun, 514 80 Tranemo

Rektor Jonny Axelsson, 0325-57 66 03
Bitr. Rektor Eva-Lena Wass Palmgren, 0325-57 66 04

Tranängskolan 7-9 är kommunens högstadieskola, integrerad med F-6. Vi har undervisning i både hel- och halvklass och ibland är det två pedagoger i samma klassrum. Vi har organiserat skolan i fem arbetslag.

Här hittar du information om de olika arbetslagen

 

Elev- och föräldrainflytande

Elevråd

 

Brukarråd

 

Skolans representanter

Jonny Axelsson

 

Som förälder är du en särskilt viktig person för oss. Uppgiften är att vara en länk mellan hem och skola. Så att det kan vara en ömsesidig kommunikation, för att öka föräldraengagemang och inflytande i skolan. Värna för en skola där alla barn utvecklas efter sina förutsättningar på alla sätt i en sund skolmiljö.

Vi har möte en tisdag varje månad kl. 17.30-19.00 följande datum:

Protokoll från tidigare möten finns att läsa i Infomentor.

Ingen föranmälan krävs, det är bara att dyka upp. Vi träffas på expeditionens konferensrum strax innanför entrén.

VÄLKOMNA!

 

Föräldrainformation

I Tranemo kommuns grundskolor används InfoMentor. I InfoMentor hittar du som är vårdnadshavare information gällande ditt barns kunskapsuppföljning, schema, information angående läxor m m.

Logga in
InfoMentor Bank-ID

Kontakta oss

Rektor

Jonny Axelsson, 0325-57 66 03
E-post

Bitr. Rektor

Ewa-Lena Wass Palmgren, 0325-57 66 04
E-post

Administration

Expeditionen är öppen 07.00-16.00

Camilla Norén
E-post

Susanna Odelberg, 0325-57 66 01
E-post

Eva Blomgren, 0325-57 66 02
E-post

Fax
0325-57 67 47

Likabehandlingsplan/utvecklingsplan

Lärandesektionens samtliga kvalitetsredovisningar finns samlade här Kvalitetsredovisningar

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Tranängskolan 7_9. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9

Om oss

Alla arbetslag har en arbetslagsledare och en representant i trygghetsgruppen. Trygghetsgruppen jobbar tillsammans med elevskyddsombud i första hand med förebyggande trygghet och trivselarbete.

Vi är med i Skapande skola-projektet så vi ytterligare kan arbeta för hälsa, trivsel, lärande och kultur. Författarbesök, teatrar, studiebesök och annat händer under läsåret.

Elevrådsstyrelsen består av en representant från åk 8 eller åk 9 från varje arbetslag. Alla klasser har två elevrådsrepresentanter.

Skolans elevhälsogrupp består av specialpedagoger, kurator, syv, skolsköterska och rektorer. Alla arbetslag är representerade i elevhälsogruppen men alla är ansvariga för att alla trivs på vår skola.
Kontaktuppgifter hittar du här

För vårdnadshavare har vi brukarråd (se underfliken Elev- och föräldrainformation) som har möte 27/1 och 31/3 kl 17.30-19.00 i skolans personalrum. Hit är du välkommen att ställa frågor, komma med önskemål och vara med att påverka.

Till skolan är du som vårdnadshavare alltid välkommen.

Elevråd

 

Brukarråd

 

Skolans representanter

Jonny Axelsson

 

Som förälder är du en särskilt viktig person för oss. Uppgiften är att vara en länk mellan hem och skola. Så att det kan vara en ömsesidig kommunikation, för att öka föräldraengagemang och inflytande i skolan. Värna för en skola där alla barn utvecklas efter sina förutsättningar på alla sätt i en sund skolmiljö.

Vi har möte en tisdag varje månad kl. 17.30-19.00 följande datum:

Protokoll från tidigare möten finns att läsa i Infomentor.

Ingen föranmälan krävs, det är bara att dyka upp. Vi träffas på expeditionens konferensrum strax innanför entrén.

VÄLKOMNA!

 


Publicerad den 12 januari 2016, senast ändrad den 30 april 2018

Karta

Visa större karta