Digitala medborgardialoger 2021 inför ny översiktsplan

Nu sätter vi igång medborgardialogerna inför Tranemo kommuns nya översiktsplan. Översiktsplanen beräknas ta omkring 3-4 år att ta fram.

KroksjönKroksjön, foto Andreas Natt och dag

Medborgardialogerna inför den nya översiktsplanen kommer att ske digitalt via programmet Teams under våren 2021. Politiker och tjänstepersoner deltar. Frågor som är bra att svara på är:

  • Vad är bra idag på din ort, som medborgare, företag och förening i Tranemo kommun?
  • Vad önskas utvecklas inom exempelvis skola, vård, omsorg, näringsliv, miljö, föreningsliv, fritid, infrastruktur och så vidare inom Tranemo kommun?

Anslut dig i god tid på Teamsmötet. Mötestiden beräknas ta två timmar. Anmälan sker till anne.steine@tranemo.se.

18 mars kl 18.00

29 mars kl 18.00

28 april 18.00

Fler medborgardialoger kommer att ske under hösten 2021.

Dina åsikter är viktiga!

Vad är en översiktsplan? Översiktsplanen är en strategisk plan som redovisar kommunens långsiktiga mål för den fysiska miljön i grova penseldrag. Planen är vägledande men inte juridiskt bindande. Översiktsplanen är ett politiskt dokument och det högsta strategiska dokumentet när det gäller samhällsplanering i kommunen.

Mer information om översiktsplanen hittar du här. 


Publicerad den 8 februari 2021, senast ändrad den 9 februari 2021 av Carlzon Carina