Fixartjänst

Krattar löv

Vem kan beställa?

Du som är 67 år eller äldre kan beställa fixartjänst till en avgift på 250 kronor per timma. Avgiften faktureras i efterskott. Fixartjänst kan hjälpa dig med enklare arbetsuppgifter inomhus samt utomhusarbete som till exempel:

• klippa gräs
• kratta löv och grusgångar
• klippa häckar och buskar
• skotta snö och sanda
• utföra enklare reparationer

Hur får jag kontakt?

Om du vill ha arbete utfört, kontakta oss mellan kl 07.00 och 8.30 för bokning.

Morgan Andersson, samordnare/arbetsledare 0325-181 01, e-post till Morgan
Tranemo 070-738 06 46


Publicerad den 16 februari 2016, senast ändrad den 12 januari 2021