Bygdepeng

Vindkraftverken utanför Grimsås/Hestra/Mossebo är i full gång sedan ett antal år tillbaka. I samband med att verken gått i drift finns det från och med år 2019 möjlighet för föreningar i området att söka pengar, så kallad bygdepeng, för återbäring till de omgivande bygderna. Totalt finns drygt 200 000 kronor om året att söka.

Tecknad bild med vindkraft, bostäder, bilar

Vad krävs för att bli beviljad bygdepeng?

För att beviljas bygdepeng finns följande kriterier:

  • Föreningen ska vara verksam inom det område vindkraftsparken etablerats. Se karta.
    Kartan visar ett område där orterna Grimsås, Hestra och Mossebo ingår.

  • Pengarna ska gå till projekt, investeringar och gemensamma anläggningar som är positiva för områdets utveckling. Projekten ska stärka samlingsplatserna i området och medlen ska kunna användas för reparationer eller investeringar i gemensamma byggnader, konstverk, anläggningar och infrastruktur.
  • Bidrag kan ges till insatser som utvecklar besöksnäringen som exempelvis lokala evenemang men också till företagsutveckling inom besöks- och servicenäringen.
  • Fördelningskommittén har möjlighet att ge bidrag i maximalt tre år för ett projekt och inledningsvis bör insatser inriktas mot åtgärder av mer omfattande karaktär som ger långsiktiga resultat.

Bygdepengen avser inte:

  • Rena driftsbidrag. Pengar kan inte sökas retroaktivt såvida inte investeringen är beroende i tid av uppförandet av vindkraftsanläggningen. Investeringen får vara påbörjad men inte avslutad vid tillfället för beslutet.
  • Investeringar som normalt är direkt skattefinansierade. Däremot kan fonden vara medfinansiärer i infrastrukturprojekt som är angelägna för bygden och som kan stärka sammanhållningen och samverkan i området.

Det finns en tryckt folder som vi vid intresse kan skicka till dig. Kontakta susann.gustafsson@tranemo.se

Ansökan

Ansökan skickas via e-post till kommun@tranemo.se senast den 31 januari. Det går också att skicka ansökan via post till:
Tranemo kommun
514 80 Tranemo
Märk: ”Ansökan bygdepeng”.

Ansökningsblanketten hittar du i högerspalten på denna sida, under rubriken ”E-tjänster och blanketter”.

En särskild fördelningskommitté ansvarar för att fördelningen sker på ett sådant sätt att den kommer till största möjliga nytta för en positiv utveckling i det berörda området.

Redovisning

Den som beviljats bidrag ska senast ett halvår efter projektets slutförande redovisa hur medlen använts till fördelningskommittén.

 

Kontakt (fördelningskommitténs ledamöter)

Tranemo kommun: Göran Björk goran.bjork@fv.tranemo.se
Gislaved kommun: Tomas Toreland tomas.toreland@gislaved.se
Mossebo byalag: Barbro Nilsson barbromossebo@telia.com
Grimsås samhällsförening: Jens Ekdahl jens.ekdahl@telia.com
Hestra Samhällsförening: Therese Enander therese.enander@gmail.com


Publicerad den 12 februari 2019, senast ändrad den 29 november 2023

E-tjänster och blanketter

Kontakt