Trygghet

Kommunens kvalitet i korthet 2013

Exempeldiagram

M-tt_9_SCB_trygghet

M-tt_10_Personalkontinuitet

M-tt_11a_Antal_barn_per_persona_-_planerad_resurs

M-tt_11b_Antal_barn_per_personal_-_n-rvarande


Publicerad den 21 januari 2016, senast ändrad den 21 januari 2016